BhG 13.33

yathā prakāśayaty ekaḥ kṛtsnaṃ lokam imaṃ raviḥ
kṣetraṃ kṣetrī tathā kṛtsnaṃ prakāśayati bhārata

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he bhārata (o potomku Bharaty!),  
yathā (tak jak) ekaḥ raviḥ (jedno słońce) imam kṛtsnam lokam (ten cały świat) prakāśayati (rozświetla),
tathā (tak też) kṣetrī (właściciel pola) kṛtsnam kṣetram (całe pole) prakāśayati (rozświetla).

 

analiza gramatyczna

yathā av. tak jak (korelatyw do: tathā);
prakāśayati pra-kaś (być widocznym, jaśnieć) Praes. caus. 1c.1 czyni widocznym; sprawia, że jaśnieje;
ekaḥ eka sn. 1i.1 m. jeden, samotny;
kṛtsnam kṛtsna 2i.1 m. cały;
lokam loka 2i.1 m. świat;
imam idam sn. 2i.1 m. tego;
raviḥ ravi 1i.1 m. Słońce (od: ru – rozbijać lub ru – ryczeć);
kṣetram kṣetra 2i.1 n. pole (od: kṣi – posiadać);
kṣetrī kṣetrin 1i.1 m. właściciel pola (od: kṣi – posiadać, kṣetra – pole; -in, -min, -vin – sufiksy tworzące przymiotniki posesywne);
tathā av. tak, w ten sposób, podobnie;
kṛtsnam kṛtsna 2i.1 n. cały;
prakāśayati pra-kaś (być widocznym, jaśnieć) Praes. caus. 1c.1 czyni widocznym; sprawia, że jaśnieje;
bhārata bhārata 8i.1 m. o potomku Bharaty;

 

warianty tekstu


ekaḥ → ekaṃ (jeden [świat]);
 
 Śāṃkara


kiṃ ca—
yathā prakāśayaty avabhāsayati ekaḥ kṛtsnaṃ lokam imaṃ raviḥ savitā ādityaḥ, tathā tadvat mahā-bhūtādi-dhṛty-antaṃ kṣetram ekaḥ san prakāśayati | kaḥ ? kṣetrī paramātmā ity arthaḥ | ravi-dṛṣṭanto’tra ātmana ubhayārtho’pi bhavati | ravivat sarva-kṣetreṣv eka evātmā, alepakaś ceti
 

Rāmānuja


yathaika ādityaḥ svayā prabhayā kṛtsnam imaṃ lokaṃ prakāśayati, tathā kṣetram api kṣetrī, „mamedaṃ kṣetram īdṛśam” iti kṛtsnam bahirantaś cāpādatalamastakaṃ svakīyena jñānena prakāśayati / ataḥ prakāśyāl lokāt prakāśakādityavad veditṛtvena vedyabhūtād asmāt kṣetrād atyantavilakṣaṇo 'yam uktalakṣaṇa ātmetyarthaḥ
 

Śrīdhara


asaṅgatvāl lepo nāstīty ākāśa-dṛṣṭāntena darśitam | prakāśakatvāc ca prakāśya-dharmair na yujyata iti ravi-dṛṣṭāntenāha yathā prakāśayatīti | spaṣṭo 'rthaḥ
 

Madhusūdana


na kevalam asaṅga-svabhāvād ātmā nopalipyate prakāśakatvād api parkāśya-dharmair na lipyate iti sa-dṛṣṭāntam āha yatheti | yathā ravir eka eva kṛtsnaṃ sarvam imaṃ lokaṃ dehendriya-saṃghātaṃ rūpavad vastu-mātram iti yāvat prakāśayati na ca prakāśya-dharmair lipyate na vā prakāśya-bhedād bhidyate tathā kṣetrī kṣetrajña eka eva kṛtsnaṃ kṣetraṃ prakāśayati | he bhārata ! ataeva na prakāśya-dharmair lipyate na vā prakāśya-bhedād bhidyata ity arthaḥ |
sūryo yathā sarva-lokasya cakṣuḥ
na lipyate cākṣuṣair bāhya-doṣaiḥ |
ekas tathā sarva-bhūtāntarātmā
na lipyate loka-duḥkhena bāhyaḥ || iti [KaṭhU 2.2.11] śruteḥ
 

Viśvanātha


prakāśakatvāt prakāśya-dharmair na yujyata iti sa-dṛṣṭāntam āha yatheti | ravir yathā prakāśakaḥ prakāśya-dharmair na yujyate, tathā kṣetrī paramātmā |
sūryo yathā sarva-lokasya cakṣur
na lipyate cākṣuṣair bāhya-doṣaiḥ |
ekas tathā sarva-bhūtāntarātmā
na lipyate śoka-duḥkhena bāhyaḥ || iti [KaṭhU 2.2.11] śruteḥ
 

Baladeva


deha-dharmeṇālipta evātmā sva-dharmeṇa dehaṃ puṣṇātīty āha yatheti | yathaiko ravir imaṃ kṛtsnaṃ lokaṃ prakāśayati prabhayā tathaikaḥ kṣetrī jīvaḥ kṛtsnam āpāda-mastakam idaṃ kṣetraṃ dehaṃ prakāśayati cetayati cetanayety evam āha guṇād vā lokavad [Vs 2.3.26] iti
 
 Michalski


Jak to jedno słońce rozświeca cały świat – tak samo władca pola rozświeca całe pole, Bharato !
 

Olszewski


Jak Słońce samo jedno oświeca cały ten świat, tak Idea opromienia wszystką Materyę.
 

Dynowska


Jak słońce, co świat ten cały oświetla, tak Władca Pola, o Bharato, całe Pole światłem opromienia.
 

Sachse


Tak jak jedno słońce oświetla cały ten świat,
tak samo pan pola oświetla całe pole, Bharato.
 

Kudelska


Jak jedno słońce cały ten świat rozświetla,
Tak samo znawca pola całe pole swym blaskiem rozjaśnia.
 

Rucińska


Jak jedno jedyne słońce oświetla wszechświat ten cały,
Tak samo pan pola pole oświetla całe, Bharato!
 

Szuwalska


Jak słońce, co świat cały oświetla, tak pole
Ożywia znawca pola, który w nim przebywa.

 

Babkiewicz


Tak jak jedno słońce samo
świat ten cały rozświetliło,
Bharato, rozświetla takoż
władca pola całe pole.

 
 

Both comments and pings are currently closed.