BhG 9.16

ahaṃ kratur ahaṃ yajñaḥ svadhāham aham auṣadham
mantroham aham
evājyam aham agnir ahaṃ hutam

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


aham (ja) kratuḥ (obiatą) [asmi] (jestem),
aham (ja) yajñaḥ (ofiarą) [asmi] (jestem)
aham (ja) svadhā (ofiarą dla przodków) [asmi] (jestem)
aham (ja) auṣadham (ziołem) [asmi] (jestem)
aham (ja) mantraḥ (świętą formułą) [asmi] (jestem)
aham eva (ja zaiste) ājyam (klarowanym masłem) [asmi] (jestem)
aham (ja) agniḥ (ogniem) [asmi] (jestem),
aham (ja) hutam (złożone w ofierze) [asmi] (jestem).
 

tłumaczenie polskie


Ja jestem obiatą, ofiarą, obiatą dla przodków oraz ziołem,
jestem świętą formułą, klarowanym masłem, ogniem oraz tym, co złożone w ofierze.
 

analiza gramatyczna

aham asmat sn. 1i.1ja;
kratuḥ kratu 1i.1 m. pragnienie, intencja, moc, obiata, ofiara (od: kṛ – robić);
aham asmat sn. 1i.1ja;
yajñaḥ yajña 1i.1 m. ofiara, czczenie (od: yaj – poświęcać, składać w ofierze, czcić);
svadhā svadhā 1i.1 f. własna moc, ofiara dla przodków;
aham asmat sn. 1i.1ja;
aham asmat sn. 1i.1ja;
auṣadham auṣadha 1i.1 n. zioło, lek (od: oṣadhi – zioło);
mantrah mantra 1i.1 m. święta formuła (od: mantṛ – myśleć, doradzać);
aham asmat sn. 1i.1ja;
aham asmat sn. 1i.1ja;
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
ājyam ājya 1i.1 n. klarowane masło, obiata z mleka (od: añj – dekorować);
aham asmat sn. 1i.1ja;
agniḥ agni 1i.1 m. ogień (od: ag – poruszać się pokrętnie);
aham asmat sn. 1i.1ja;
hutam huta (od: hu – składać ofiarę) PP 1i.1 n. złożone w ofierze;

 
 Śāṃkara


yadi bahubhiḥ prakārair upāsate, kathaṃ tvām eva upāsata iti | ata āha—

ahaṃ kratuḥ śrauta-karma-bhedo’ham eva | ahaṃ yajñaḥ smārtaḥ | kiṃ ca svadhānnam aham, pitṛbhyo yad dīyate | aham auṣadhaṃ sarva-prāṇibhir yat adyate tat auṣadha-śabda-śabditaṃ vrīhi-yavādi-sādhāraṇam | athavā svadheti sarva-prāṇi-sādhāraṇam annam, auṣadham iti vyādhy-upaśamanārthaṃ bheṣajam | mantro’ham, yena pitṛbhyo devatābhyaś ca havir dīyate | aham eva ājyaṃ haviś ca | aham agniḥ, yasmin hūte haviḥ so’gnir aham | ahaṃ hutaṃ havana-karmaś ca

 

Rāmānuja


tathā hi viśvaśarīro ‚ham evāvasthita ity āha

ahaṃ kratuḥ ahaṃ jyotiṣṭomādikaḥ kratuḥ; aham eva mahāyajñaḥ; aham eva pitṛgaṇapuṣṭidā svadhā; auṣadhaṃ haviś cāham eva; aham eva ca mantraḥ; aham eva ca ājyam / pradarśanārtham idam somādikaṃ ca havir aham evetyarthaḥ; aham āhavanīyādiko ‚gniḥ; homaś cāham eva

 

Śrīdhara


sarvātmatāṃ prapañcayati ahaṃ kratur iti caturbhiḥ | kratuḥ śrauto ‚gniṣṭomādiḥ | yajñaḥ smārtaḥ pañca-mahā-yajñādiḥ | svadhā pitry-arthaṃ śrāddhādiḥ | auṣadham auṣadhi-prabhavam annam | bheṣajaṃ vā | mantro yājya-purodho-vākyādiḥ | ājyaṃ homādi-sādhanam | agnir āhavanīyādiḥ | hutaṃ homaḥ | etat sarvam aham eva

 

Madhusūdana


yadi bahudhopāsate tarhi kathaṃ tvām evety āśaṅkyātmano viśvarūpatvaṃ prapañcayati caturbhiḥ aham iti | sarvasva-rūpo ‚ham iti vaktavye tat tad eka-deśa-kathanam avayutyānuvādena vaiśvānare dvādaśaka-pāle ‚ṣṭākapālatvādi-kathanavat | kratuḥ śrauto ‚gniṣṭomādiḥ | yajñāḥ smārto vaiśvadevādir mahā-yajñatvena śruti-smṛti-prasiddhaḥ | svadhā ‚nnaṃ pitṛbhyo dīyamānam | auṣadham auṣadhi-prabhavam annaṃ sarvaiḥ prāṇibhir bhujyamānaṃ bheṣajaṃ vā | mantro yājyāpuronuvākyādir yenoddiśya havir dīyate devebhyaḥ | ājyaṃ ghṛtaṃ sarva-havir upalakṣaṇam idam | agnir āhavanīyādir haviṣprakṣepādhikaraṇam | hutaṃ havanaṃ haviṣprakṣepaḥ etat sarvam ahaṃ parameśvara eva | etad ekaika-jñānam api bhagavad-upāsanam iti kathayituṃ pratyekam ahaṃ-śabdaḥ | kriyā-kāraka-phala-jātaṃ kim api bhagavad atiriktaṃ nāstīti saumāyārthaḥ

 

Viśvanātha


komentarz wspólny przy wersecie BhG 9.18

 

Baladeva


komentarz wspólny przy wersecie BhG 9.19
 
 Michalski


Jestem darem na ołtarzu ofiarnym, jestem, ofiarą, jestem obiatą dla zmarłych, – lekarstwem świętym, szeptem, słów wedyjskich, tłuszczem ofiarnym, jestem ogniem i ofiarowaniem!

 

Olszewski


Ja jestem ofiarowaniem, jestem czcią, jestem darem dla umarłych; jestem trawą zbawienia, jestem hymnem świętym, jestem namaszczeniem, jestem ogniem, jestem ofiarą.

 

Dynowska


Jam jest ich ofiarą i aktem ofiarnym; Jam strawą co duszom przodków w rocznicę gotują; Jam zielem, co ogień roznieca i drogą świętości najczystszej i pradawnym Mantramem i olejem ofiarnym; jam ogniem i całopalną Jam też jest ofiarą.

 

Sachse


Jestem obrzędem, jestem ofiarą,
jestem obiatą dla cieniów przodków,
jestem zielem leczniczym, jestem modlitwą,
jestem masłem ofiarnym, ogniem i ofiarą płynną.

 

Kudelska


Jam jest czynem rytualnym i rytuałem, Jam jest powinnością wobec przodków i zielem leczniczym,
Jam jest świętą modlitwą i masłem topionym, Jam jest ogniem i całopalną ofiarą.

 

Rucińska


Jam żertwą jest, jam ofiarą, jam strawą zaduszną, lekiem,
Jam mantrą, masłem topionym, jam ogniem jest, jam obiatą,

 

Szuwalska


Darem ofiarnym jestem i samą ofiarą,
Posiłkiem darowanym duszom zmarłych przodków,
Leczniczym ziołem, hymnem i masłem klarownym.
To ja jestem płomieniem i aktem ofiary.
 
 

Both comments and pings are currently closed.