BhG 8.27

naite sṛtī pārtha jānan yogī muhyati kaś-cana
tasmāt sarveṣu kāleṣu yoga-yukto bhavārjuna

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna


he pārtha (Prythowicu!), he arjuna (Ardźuno!)
ete sṛtī (te dwie drogi) jānan (znający) kaścana yogī (jakikolwiek jogin) na muhyati (nie ulega omroczeniu).
tasmāt (dlatego) sarveṣu kāleṣu (w każdym czasie) yoga-yuktaḥ (zaprzęgnięty do jogi) bhava (bądź).

 

tłumaczenie polskie


Prythowicu, żaden jogin, który zna te dwie drogi, nie ulega omroczeniu.
Dlatego, Ardźuno, w każdej chwili bądź zaprzężony do jogi.

 

analiza gramatyczna

na av. nie;
ete etat sn. 2i.2 f. te dwie;
sṛtī sṛti 2i.2 f. drogi, ścieżki (od: sṛ – biec, płynąć, poruszać się);
pārtha pārtha 8i.1 m. o synu Prythy (od: pṛth – rozszerzać, pṛthā – Kunti, matka Pandowiców);
jānan jānant (jña – wiedzieć, rozumieć) PPr 1i.1 m. rozumiejący;
yogī yogin 1i.1 m. jogin, połączony (yuj – zaprzęgać, łączyć, yoga  – przyłączanie, zysk, zaprzęgnięcie, zastosowanie, metoda, środki, jedna ze szkół filozofii indyjskiej);
muhyati muh (mylić się, być skonfundowanym, omroczonym, ogłupiałym) Praes. P 1c.1 jest oszołomiony, ulega złudzeniu, jest ogłupiały, myli się;
kaś-cana kim-cana sn. 1i.1 m. jakikolwiek (od: kim – co?; -cana – partykuła nieokreśloności);
tasmāt av. dlatego (od: tat sn. 5i.1 m. – z tego);
sarveṣu sarva sn. 7i.3 m. na wszystkich, w każdym;
kāleṣu kāla 7i.3 m. w czasie;
yoga-yuktaḥ yoga-yukta 1i.1 m. ; TP : yogena yuktaḥ iti zaprzęgnięty dzięki jodze (od: yuj – zaprzęgać, łączyć, yoga  – przyłączanie, zysk, zaprzęgnięcie, zastosowanie, metoda, środki, jedna ze szkół filozofii indyjskiej, PP yukta – połączony, zaprzęgnięty);
bhava bhū (być) Imperat. P 2c.1 bądź;
arjuna arjuna 8i.1 m. biały, jasny;

 

warianty tekstu


naite sṛtī → naite gatī / nate sṛte / nṛte sṛtī / naite nṛtī / ete sṛtī / naite satī (te dwa przeznaczenia, nie …/ te dwie emanacje, nie…/ te dwie człowiecze drogi / te dwa przedstawienia / te dwie drogi / te dwie będące, nie…);
 
 

Śāṃkara


na ete yathokte sṛtī mārgau pārtha jānan saṃsārāya ekā, anyā mokṣāyeti | yogī na muhyati kaścana kaścid api | tasmāt sarveṣu kāleṣu yoga-yuktaḥ samāhito bhavārjuna

 

Rāmānuja


etau mārgau jānan yogī prayāṇakāle kaścana na muhyati; api tu svenaiva devayānena pathā yāti / tasmād aharahar cirādigaticintanākhyayogayukto bhava

 

Śrīdhara


mārga-jñāna-kalaṃ darśayan bhakti-yogam upasaṃharati naite iti | ete sṛtī mārgau mokṣa-saṃsāra-prāpakau jānan kaścid api yogī na muhyati | sukha-buddhyā svargādi-phalaṃ na kāmayate | kintu parameśvara-niṣṭha eva bhavatīty arthaḥ | spaṣṭam anyat

 

Madhusūdana


gater upāsyatvāya tad-vijñānaṃ stauti naite iti | ete sṛtī mārgau he pārtha jana krama-mokṣāyaikā punaḥ saṃsārāyāpareti niścinvan yogī dhyāna-niṣṭho na muhyati kevalaṃ karma dhūmādi-mārga-prāpakaṃ kartavyatvena na pratyeti kaścana kaścid api | tasmād yogasthāpunar-āvṛtti-phalatvāt sarveṣu kāleṣu yoga-yuktaḥ samāhita-citto bhavāpunar-āvṛttaye he ‚rjuna

 

Viśvanātha


etan-mārga-dvaya-jñānaṃ vivekotpādakam atas tadvantaṃ stauti naite iti | yoga-yuktaḥ samāhita-citto bhava

 

Baladeva


etayoḥ pathor bodho viveka-hetur bhavatīti taṃ stauti naita iti | sṛtī panthāno jānan arcir-ādi-mokṣāya dhūmādiḥ saṃsārāyeti smaran kaścid api yogī mad-bhakto na muhyati dhūmādi-prāpakaṃ karma kartavyatvena na niścinotīty arthaḥ | yoga-yuktaḥ samādhi-niṣṭho bhavāpunar-āvṛttaye

 
 

Michalski


Jogin, znający te obydwie drogi, nigdy nie zbłądzi, o Partho! Dlatego po wszystkie czasy oddawaj się Jodze, Ardżuno!

 

Olszewski


Znając jedną i drugą, synu Prithy, człowiek pobożny nie powinien się niepokoić. Przeto po wszystkie czasy bądź zjednoczony w Jedności duchowej.

 

Dynowska


Znając te dwie drogi, o Parto, Jogi nie zbłądzi. Więc trwaj zawsze niewzruszony w Jodze, Ardżuno.

 

Sachse


Żaden jogin nie zbłądzi, o synu Prithy,
albowiem zna obie te ścieżki.
Idź więc zawsze, Ardżuno, ścieżką jogi!

 

Kudelska


Jogin, który drogi te poznał, już więcej, Partho, nie błądzi, Przeto na zawsze już się ostań przy jodze, Ardżuno.

 

Rucińska


Znając te drogi, o Partho, już żaden jogin nie zbłądzi,
Dlatego o każdej porze w jodze się skupiaj, Ardżuno!

 

Szuwalska


Jogin, znając te ścieżki, nigdy nie zabłądzi.
Dlatego bądź, Ardżuno, wierny ścieżce jogi.
 
 

Both comments and pings are currently closed.