BhG 8.21

avyakto kṣara ity uktas tam āhuḥ paramāṃ gatim
yaṃ prāpya na nivartante tad dhāma paramaṃ mama

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna


avyaktaḥ (nieprzejawiony) akṣaraḥ iti (niezniszczalny) uktaḥ (nazwany),
tam (to) paramām gatim (najwyższym celem) āhuḥ (nazwali).
yam (który) prāpya (osiągnąwszy) na nivartante (nie zawracają),
tat (to) mama (moja) paramam dhāma (najwyższa siedziba) [asti] (jest).

 

tłumaczenie polskie


Zwany jest nieprzejawionym i niezniszczalnym, a mówi się, że to najwyższy cel.
Ci, którzy go osiągną, nie powracają. To moja najwyższa siedziba.

 

analiza gramatyczna

avyaktaḥ a-vyakta (vi-añj – dekorować, powodować powstanie) PP 1i.1 m. niewidoczny, nierozwinięty, niepowstały;
akṣaraḥ a-kṣara 1i.1 m. niezniszczalny, głoska (od: kṣar – zmniejszać się, znikać, kṣara – zniszczalny, ginący);
iti av. tak (zaznacza koniec wypowiedzi);
uktaḥ ukta (vac – mówić) PP 1i.1 m. nazwany;
tam tat sn. 2i.1 m. go;
āhuḥ ah (mówić – odmiana jedynie w Perf. reszta form od: brū) Perf. P 1c.3 powiedzieli, nazwali;
paramām paramā 2i.1 f. najdoskonalszy, najlepszy (stopień najwyższy od: para – daleki, odległy, poza, wcześniejszy, późniejszy, starożytny, ostateczny);
gatim gati 2i.1 f. poruszanie się, drogę, podróż, rezultat, cel, schronienie, źródło (od: gam – iść);
yam yat sn. 2i.1 m. który;
prāpya pra-āp (osiągać) absol. osiągnąwszy, otrzymawszy;
na av. nie;
nivartante ni-vṛt (zatrzymać, zawrócić) Praes. Ā 1c.3 zatrzymują się, zawracają;
tat tat sn. 1i.1 n. to;
dhāma dhāman 1i.1 n. siedziba, dom, miejsce zamieszkania, stan, majestat, postać, świetność (od: dhā – umieszczać);
paramam parama 1i.1 n. najdoskonalsze, najlepsze (stopień najwyższy od: para – daleki, odległy, poza, wcześniejszy, późniejszy, starożytny, ostateczny);
mama asmat sn. 6i.1 moje;

 

warianty tekstu


yaṃ → yat / yaḥ (który / kto);
nivartante → nivarteta (nie zawróciłby);

Trzecia i czwarta pada BhG 8.21 prawie identyczna z trzecią i czwartą padą BhG 15.6. (ostatnia pada nawiązuje do czwartej pady: Kaṭhopaniṣad 3.9);

 
 

Śāṃkara


yo’sāv avyakto’kṣara ity uktas tam evākṣara-saṃjñakam avyaktaṃ bhāvam āhuḥ paramāṃ prakṛṣṭāṃ gatim | yaṃ paraṃ bhāvaṃ prāpya gatvā na nivartante saṃsārāya, tad dhāma sthānaṃ paramaṃ prakṛṣṭaṃ mama, viṣṇoḥ paramaṃ padam ity arthaḥ

 

Rāmānuja


atha kaivalyaṃ praptānām api punarāvṛttir na vidyata ity aha

tasmād avyaktād acetanaprakṛtirūpāt puruṣārthatayā paraḥ utkṛṣṭo bhāvo ‚nyo jñānaikākāratayā tasmād visajātīyaḥ, avyaktaḥ kenacit pramāṇena na vyajyata ity avyaktaḥ, svasaṃvedyasvāsādhāraṇākāra ityarthaḥ; sanātanaḥ utpattivināśānarhatayā nityaḥ yaḥ sarveṣu viyadādibhūteṣu sakāraṇeṣu sakāryeṣu vinaśyatsu tatra tatra sthito ‚pi na vinaśyati; saḥ avyakto ‚kṣara ityuktaḥ, „ye tv akṣaram anirdeśyam avyaktaṃ paryupāsate”, „kūṭastho ‚kṣara ucyate” ityādiṣu taṃ vedavidaḥ paramāṃ gatim āhuḥ / ayam eva, „yaḥ prayāti tyajan dehaṃ sa yāti paramāṃ gatim” ity atra paramagatiśabdanirdiṣṭo ‚kṣaraḥ prakṛtisaṃsargaviyuktasvasvarūpeṇāvasthita ātmetyarthaḥ / yam evaṃbhūtaṃ svarūpeṇāvasthitaṃ prāpya na nivartante; tan mama paramaṃ dhāma paraṃ niyamanasthānam / acetanaprakṛtir ekaṃ niyamanasthānam; tatsaṃsṛṣṭarūpā jīvaprakṛtir dvitīyaṃ niyamanasthānam / acitsaṃsargaviyuktaṃ svarūeṇāvathitaṃ muktasvarūpaṃ paramaṃ niyamanasthānam ityarthaḥ / tac cāpunarāvṛttirūpam / atha vā prakāśavācī dhāmaśabdaḥ; prakāśaḥ ceha jñānam abhipretam; prakṛtisaṃsṛṣṭāt parichinnajñānarūpād ātmano ‚paricchinnajñānarūpatayā muktasvarūpaṃ paraṃ dhāma

 

Śrīdhara


avināśe pramāṇaṃ darśayann āha avyakta iti | yo bhāvo ‚vyakto ‚tīndriyaḥ | akṣaraḥ praveśa-nāśa-śūnya iti | tathākṣarāt saṃbhavatīha viśvaṃ ity ādi-śrutiṣv akṣara ity uktaḥ | taṃ paramāṃ gatiṃ gamyaṃ puruṣārtham āhuḥ | puruṣān na paraṃ kiṃcit sā kāṣṭhā sā parā gatiḥ ity-ādi-śrutayaḥ | parama-gatitvam evāha yaṃ prāpya na nivartanta iti | tac ca mamaiva dhāma svarūpam | mamety upacāre ṣaṣṭhī | rāhoḥ śira itivat | ato ‚ham eva paramā gatir ity arthaḥ

 

Madhusūdana


yo bhāva ihāvyakta ity akṣara iti cokto ‚nyatrāpi śrutiṣu smṛtiṣu ca taṃ bhāvam āhuḥ śrutayaḥ smṛtayaś ca puruṣān na paraṃ kiṃcit sā kāṣṭhā paramā gatiḥ ity ādyāḥ | paramām utpatti-vināśa-śūnya-sva-prakāśa-paramānanda-rūpāṃ gatiṃ puruṣārtha-viśrāntim | yaṃ bhāvaṃ prāpya na punar nivartante saṃsārāya tad-dhāma svarūpaṃ mama viṣṇoḥ paramaṃ sarvotkṛṣṭam | mama dhāmeti rāhoḥ śira itivad bheda-kalpanayā ṣaṣṭhī | ato ‚ham eva paramā gatir ity arthaḥ

 

Viśvanātha


pūrvokta-ślokoktam avyakta-śabdaṃ vyācaṣṭe avyakta iti | na kṣaratīty akṣaro nārāyaṇaḥ eko nārāyaṇa āsīn na brahmā na ca śaṅkaraḥ iti śruteḥ | mama paramaṃ dhāma nityaṃ svarūpam | yad vā akṣaraḥ paraṃ dhāma brahmaiva mad-dhāma mat-tejo-rūpam

 

Baladeva


yo bhāvo mayehāvyakta ity akṣara iti cocyate taṃ vedāntāḥ paramāṃ gatim āhuḥ puruṣān na paraṃ kiṃcit sā kāṣṭhā paramā gatiḥ ity ādau | yaṃ bhāvaṃ prāpyopetya janāḥ punar na nivartante janma nāpnuvanti sa bhāvo ‚ham evety āha tad iti | tan mamaiva dhāma svarūpaṃ paramaṃ śrīmat ṣaṣṭhīyaṃ caitanyam ātmanaḥ svarūpam itivad avagantavyā

 
 

Michalski


Ten bezpostaciowy pierwiastek nazywają Nieprzemijającem i mówią o nim, że jest najwyższym celem. Kto do niego dojdzie, więcej nie wraca: on jest moją najwyższą siedzibą.

 

Olszewski


Ona zowie się Niewidzialnem i Niepodzielnem, ona jest drogą najwyższą; kto jej dosiągł, nie wraca już; tam właśnie jest moja siedziba najwyższa.

 

Dynowska


To nieobjawione „Niezmiennym i Niezniszczalnym” zwą, a także stanem najwyższym; kto Jego dosięgnie nie wraca już więcej. Ten ci jest Mój najgórniejszy „Przybytek”.

 

Sachse


[Ów] byt nieprzejawiony
zwany jest nieprzemijalnym.
On to jest najwyższym przeznaczeniem.
Ci, którzy go osiągnęli,
nie wracają już [do ziemskiego żywota].
To moja najwyższa siedziba.

 

Kudelska


Nazywany on jest nieprzejawionym i niezmiennym, powiadają o nim, iż jest najwspanialszą drogą;
Gdy się na nią wejdzie, już się więcej nie wraca, to jest właśnie moja siedziba.

 

Rucińska


Nieprzejawionym, Akszarą go zwą i Celem ostatnim.
Kto dotrze doń, już nie wraca – to mój najwyższy przybytek!

 

Szuwalska


Mówią, że niestworzona jest i nie przemija.
Podobno jest najwyższym miejscem przeznaczenia,
Z którego się nie wraca – to Mój świat najwyższy.
 
 

Both comments and pings are currently closed.