BhG 8.1

arjuna uvāca
kiṃ tad brahma kim adhy-ātmaṃ kiṃ karma puruṣottama
adhi-bhūtaṃ ca kiṃ proktam adhi-daivaṃ kim ucyate

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna


arjunaḥ (Ardźuna) uvāca (powiedział):
he puruṣottama (o najlepszy z ludzi),
tat brahma (ten brahman) kim [asti] (czym jest?),  
adhy-ātmam (rządca jaźni) kim [asti] (czym jest?),
karma (czyn) kim [asti] (czym jest?),
adhi-bhūtam (rządca bytu) kim proktam (jak nazywany?),  
kim ca (i jak?) adhi-daivam (rządca bóstw) ucyate (jest nazywany).

 

tłumaczenie polskie


Ardźuna rzekł:
O najlepszy z ludzi, czym jest ów brahman, czym jest rządca jaźni i czym jest czyn?
Jak określany jest rządca bytu i jak zwą rządcę bóstw?

 

analiza gramatyczna

arjunaḥ arjuna 1i.1 m. biały, jasny;
uvāca vac (mówić) Perf. P 1c.1 powiedział;
kim kim  sn. 1i.1 n. co?
tat tat sn. 1i.1 n. to;
brahma brahman 1i.1 n. duch, Weda (od: bṛh – zwiększać);
kim kim  sn. 1i.1 n. co?
adhy-ātmam adhi-ātma 1i.1 n. rządca jaźni, własny, Nadjaźń, Najwyższa jaźń (adhi – ponad; ātman – jaźń);
kim kim  sn. 1i.1 n. co?
karma karman 1i.1 n. czyn, działanie i jego skutki (od: kṛ – robić);
puruṣottama puruṣa-uttama 8i.1 m. ; TP : puruṣāṇām uttametio najlepszy z ludzi (od: pur – poprzedzać, prowadzić lub pṝ – napełniać, odżywiać, puru – obfitość, pūru – ludzie; ut-tama – najbardziej wyniesiony, najwyższy, stopień najwyższy od: ud – ponad, wyżej);
adhi-bhūtam adhi-bhūta 1i.1 n. rządca bytu (od: adhi – ponad; bhū – być, PP bhūta – będący, prawdziwy);
ca av. i;
kim kim  sn. 1i.1 n. co?
proktam prokta (pra-vac – mówić) PP 1i.1 n. powiedziany, nazwany;
adhi-daivam adhi-daiva 1i.1 n. rządca przeznaczenia (od: adhi – ponad; div – jaśnieć, bawić się, deva – bóg, niebianin, daiva  – boski, związany z bogami, przeznaczenie);
kim kim  sn. 1i.1 n. co?
ucyate vac (mówić) Praes. pass. 1c.1 jest powiedziane, jest nazywane;

 

warianty tekstu


adhy-ātmaṃ adhy-ātma / adhy-ātman / adhy-ātmā (rządca jaźni);
adhi-bhūtaṃādhi-bhūtaṃ (rządca bytu);
kiṃ proktam → me proktam (powiedziany mi);
 
 

Śāṃkara


komentarz wspólny przy wersecie BhG 8.2

 

Rāmānuja


komentarz wspólny przy wersecie BhG 8.2

 

Śrīdhara


pūrvādhyāyānte bhagavatopakṣiptānāṃ brahmādhyātmādi-saptānāṃ padarthānāṃ tattvaṃ jijñāsur arjuna uvāca kiṃ tad brahmeti dvābhyām | spaṣṭo ‚rthaḥ

 

Madhusūdana


tava mama ca samatvāt kathaṃ tvaṃ māṃ pṛcchasīti śaṅkām apanudan sarva-puruṣebhya uttamasya sarvajñasya tava na kiṃcid ajñeyam iti saṃbodhanena sūcayati he puruṣottameti | adhibhūtaṃ ca kiṃ proktaṃ pṛthivyādibhūtam adhikṛtya yat kiṃcit kāryam adhibhūta-padena vivakṣitaṃ kiṃ vā samastam eva kārya-jātam | ca-kāraḥ sarveṣāṃ praśnānāṃ samuccayārthaḥ | adhidaivaṃ kim ucyate devatā-viṣayam anudhyānaṃ vā sarvadaivateṣv ādiyta-maṇḍalādiṣv anusyūtaṃ caitanyaṃ vā

 

Viśvanātha


komentarz wspólny przy wersecie BhG 8.2

 

Baladeva


pūrvādhyāyānte mumukṣāṇāṃ jñeyatayoddiṣṭān brahmādīn saptārthān viboddhum arjunaḥ pṛcchati | kiṃ tad brahmeti kiṃ paramātma-caitanyaṃ vā | kiṃ jīvātma-caitanyaṃ vā tad brahmety arthaḥ | kim adhyātmam iti ātmānaṃ deham adhikṛtyeti nirukteḥ | śrotrādīndriya-vṛndaṃ vā sūkṣma-bhūta-vṛndaṃ vā tad iti | āvayos taulyāt kim iti māṃ pṛcchasīti śaṅkāṃ nivartayituṃ sambodhanaṃ he puruṣottameti | pareśatvāt tava sarvaṃ suviditaṃ na tu memeti bhāvaḥ | adhibhūtaṃ ca kim iti bhūtāny adhikṛtyeti nirukter ghaṭyādi-kāryaṃ vā sthūla-śarīraṃ vā tad iti | adhidaivaṃ kim iti devatā-viṣayakam anudhyānaṃ vā samaṣṭir virāṭ vā tad iti

 
 

Michalski


Ardżuna rzekł:
Co to jest Brahman, co to jest Czyn, najpodnioślejszy z ludzi? Co się nazywa najwyższym Bytem, co jest najwyższym Bóstwem?

 

Olszewski


Ardżuna.
Co to jest Bóg, o zabójco Mabhu i Dusza Najwyższa? co to jest Czyn? co ty nazywasz Pierwszą Istotę i Pierwszem Bóstwem?

 

Dynowska


Ardżuna pyta:
Czymże jest Brahman – przenajwyższe TO – a czym Karma, działanie kosmiczne, powiedz mi, o Ty z istot najwznioślejszy. Co jest wszech-żywiołów podstawą, a co Świetlistych i ich boskich energii istotą?

 

Sachse


Ardżuna rzekł:
Czym jest ów brahman, czym jest atman,
czym jest czyn, o Najlepszy z Mężów?
Kto stoi ponad stworzeniem i ponad bóstwem?

 

Kudelska


Ardżuna powiada:
Czym jest brahman, czym jest wyższy duch, czym czyn, o Najlepszy z ludzi,
O czym się mówi, iż jest podstawa materii, co jest nazwane istotą boskości?

 

Rucińska


Rzekł Ardżuna:
Czym jest ten Brahman? Czym dusza? Czym czyn, Najwyższy Puruszo?
Co zowie się „nadżywiołem”, a co „nadbóstwem” się mieni?

 

Szuwalska


Czym więc jest owa Światłość – zapytał Ardżuna –
Czym jest Dusza najwyższa; co też zwie się czynem,
Najwyższą egzystencją; co bogów istotą?
 
 

Both comments and pings are currently closed.