BhG 1.32

na kāṅkṣe vijayaṃ kṛṣṇa na ca rājyaṃ sukhāni ca
kiṃ no rājyena govinda kiṃ bhogair jīvitena vā

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna

he kṛṣṇa (Kryszno!), he govinda (Gowindo!),
[aham] (ja) vijayaṃ (zwycięstwa) na kāṅkṣe (nie pragnę),
rājyaṃ ca (i królestwa) sukhāni ca  (i radości) na [kāṅkṣe] (nie pragnę).
[ataḥ eva] (dlatego) naḥ (nam) rājyena  (po rządach) kiṃ (cóż po?),
bhogaiḥ (po przyjemnościach) jīvitena vā (lub życiu) kiṃ (cóż po?)

 

analiza gramatyczna

na av.nie;
ke kāṅkṣ (pragnąć, oczekiwać) Praes. Ā 3c.1pragnę;
vijayam vijaya 2i.1 m.zwycięstwa (od: vi-ji – zwyciężać);
kṛṣṇa kṛṣṇa 8i.1 m.o czarny;
na av.nie;
ca av.i;
rājyam rājya (rāj – władać) PF 2i.1 n.królestwa, władzy;
sukhāni sukha 2i.3 n.radości, komfortów (od: su – prefiks: dobry, wspaniały, piękny, szlachetny; kha – zagłębienie, otwór, piasta; su-kha – radość, szczęście, dosłownie: dobre zagłębienie [przez które przechodzi oś rydwanu] stąd poruszanie się gładko;
lub od: su-sthā; przeciwieństwo do: duḥkha – cierpienie, niedola);
kim av. cóż po – wymaga instrumentalisu (od: kim – co?);
naḥ asmat sn. 4i.3dla nas (skrócona postać od: asmabhyam);
rājyena rājya (rāj – władać) PF 3i.1 n. – (cóż po) królestwie;
govinda govinda 8i.1 m.; BV: yo gā vindati saḥten, który zdobywa krowy (od: go – krowa, ziemia, zmysł, vid – znajdować, zdobywać, vinda – znajdowanie);
kim av. cóż po – wymaga instrumentalisu (od: kim – co?);
bhogaiḥ bhoga 3i.3 m. – (cóż po) przyjemnościach (od: bhuj – jeść, radować się);
jīvitena jīvita (jīv – żyć) PP 3i.1 n. – (cóż po) życiu;
av.lub, i, z drugiej strony, nawet jeśli, jednakże;

 

warianty tekstu

na kāṅkṣe → na kāṃkṣye / nākāṃkṣe (nie jest upragnione / nie pragnę);
na ca rājyaṃ → na rājyaṃ na (nie królestwa, nie…);

 
 

Śāṃkara

brak komentarza aż do wersu BhG 2.10

 

Rāmānuja

brak komentarza aż do wersu BhG 1.47

 

Madhva

brak komentarza aż do wersu BhG 2.11

 

Śrīdhara

komentarz wspólny przy wersecie BhG 1.35

 

Viśvanātha

brak komentarza aż do wersu BhG 1.36

 

Baladeva

komentarz wspólny przy wersecie BhG 1.35

 
 

Michalski

nie żądam, Kriszno, ani zwycięstwa, ani panowania, ani rozkoszy, — cóż mi po panowaniu, ty krów zdobywco, cóż mi po szczęściu, cóż nawet po życiu?

 

Olszewski

O Krszno, nie pragnę ani zwycięstw, ani panowania, ani rozkoszy; cóż bowiem daje panowanie? cóż dają rozkosze, a nawet samo życie?

 

Dynowska

Nie chcę zwycięstwa, o Kriszno, ani królestwa, ani rozkoszy; cóż nam po królestwie, Govindo, co po uciechach, a nawet życiu samym,

 

Sachse


Nie pragnę zwycięstwa, Kriszno,
ani królestwa, ani szczęścia.
Bo cóż mi po królestwie, Pasterzu,
po radościach, czy nawet życiu,

 

Kudelska


Nic pragnę, Kriszno, ani zwycięstwa, ani królestwa, ani rozkoszy,
Cóż mi, Gowindo, po królestwie, po przyjemnościach, a nawet po życiu?

 

Rucińska

Nie pragnę zwycięstwa, Kryszno, ni władzy, ni przyjemności –
Cóż mi po tronie, Gowindo! Cóż po uciechach i życiu!

 

Szuwalska

Nie chcę tego królestwa ani też zwycięstwa!
Nie pragnę również szczęścia zdobywać tą drogą,
Gdyż nie ma sensu życie, szczęście czy królestwo,

 

Byrski

Nie pragnę zwycięstwa, Kryszno, ni królestwa, ni rozkoszy!
Cóż po królestwie, Gowindo, cóż po szczęściu, cóż po życiu!?

 

Babkiewicz

Zwycięstwa nie pragnę, Kryszno,
ani władzy, ni wygody.
Cóż z królestwa nam, Pasterzu?
Cóż z radości albo życia?

 
 

Both comments and pings are currently closed.