BhG 4.26

śrotrādīnīndriyāṇy anye saṃyamāgniṣu juhvati
śabdādīn viṣayān anya indriyāgniṣu juhvati

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna

anye (inni) saṃyamāgniṣu (w ogniach powściągnięcia) śrotrādīni (począwszy od ucha) indriyāṇi (zmysły) juhvati (składają w ofierze).
anye (inni) indriyāgniṣu (w ogniach zmysłów) śabdādīn (począwszy od dźwięku) viṣayān (przedmioty) juhvati (składają w ofierze).

 

tłumaczenie polskie

Inni w ogniach powściągnięcia składają w ofierze zmysły poczynając od ucha.
Jeszcze inni w ogniach zmysłów składają w ofierze przedmioty poczynając od dźwięku.

 

analiza gramatyczna

śrotrādīni śrotra-ādi  2i.3 n. poczynając od ucha (od: śru – słuchać, śrotra – słuchanie, ucho; ādi – na końcu wyrazów: poczynając od, itd.);
indriyāṇi indriya 2i.3 n. zmysły (od: ind – posiadać moc);
anye anya sn. 1i.3 m. inni;
saṃyamāgniṣu saṃyama-agni 7i.3 m. ; TP : saṃyamasyāgniṣv itiw ogniach powściągnięcia (od: sam-yam – łączyć razem, powściągać, saṃyama – powściągnięcie, kontrola; agni – ogień);
juhvati hu (składać w ofierze) Praes. P 1c.3 składają w ofierze;
śabdādīn śabda-ādi 2i.3 m. poczynając od dźwięku (od: śabda – dźwięk; ādi – na końcu wyrazów: poczynając od, itd.);
viṣayān viṣaya 2i.3 m. sfery, terytoria, zasięgi, obiekty zmysłów, przedmioty (od: viṣ – robić, działać);
anye anya sn. 1i.3 m. inni;
indriyāgniṣu indriya-agni 7i.3 m. ; TP : indriyāṇām agniṣv itiw ogniach zmysłów (od: ind – posiadać moc; indriya – zmysły; agni – ogień);
juhvati hu (składać w ofierze) Praes. P 1c.3 składają w ofierze;

 
 

Śāṃkara


śrotrādīnīndriyāṇy anye yoginaḥ saṃyamāgniṣu pratīndriyaṃ saṃyamo bhidyata iti bahu-vacanam | saṃyamā evāgnayas teṣu juhvati | indriya-saṃyamam eva kurvantīty arthaḥ | śabdādīn viṣayān anya indriyāgniṣu juhvati, indriyāṇy evāgnayas teṣv indriyāgniṣu juhvati śrotrādibhir aviruddha-viṣaya-grahaṇaṃ homaṃ manyante

 

Rāmānuja


anye śrotrādīnām indriyāṇāṃ saṃyamane prayatante / anye yoginaḥ indriyāṇāṃ śabdādipravaṇatānivāraṇe prayatante

 

Śrīdhara


śrotrādīnīti | anye naiṣṭhikī brahmacāriṇas tat-tad-indriya-saṃyama-rūpeṣv agniṣu śrotrādīni juhvati pravilāpayanti | indriyāṇi nirudhya saṃyama-pradhānās tiṣṭhantīty arthaḥ | indriyāṇy evāgnayaḥ | teṣu śabdādīn anye gṛhasthā juhvati | viṣaya-bhoga-samaye ‚py anāsaktāḥ santo ‚gnitvena bhāviteṣv indriyeṣu haviṣṭvena bhāvitān śabdādīn prakṣipantīty arthaḥ

 

Madhusūdana


śrotrādīnīndriyāṇy anye saṃyamāgniṣu juhvati śabdādīn viṣayān anya indriyāgniṣu juhvati

 

Viśvanātha


anye naiṣṭhikāḥ śrotrādīnīndriyāṇi | saṃyamaḥ saṃyataṃ mana evāgnayas teṣu juhvati | śuddhe manasīndriyāṇi pravlāpayantīty arthaḥ | anye tato nyūnā brahmacāriṇaḥ śabdādīn viṣayāni indriyāgniṣv indriyāṇy evāgnayas teṣu juhvati śabdādīnīndriyeṣu pravilāpayantīty arthaḥ

 

Baladeva


śrotrādīnīty anye naiṣṭhika-brahmacāriṇaḥ saṃyamāgniṣu tat-tad-ndriya-saṃyama-rūpeṣv agniṣu śrotrādīni juhvati tāni nirudhya saṃyama-pradhānās tiṣṭhanti | anye gṛhiṇa indriyāgniṣv agnitvena bhāviteṣu śrotrādiṣu śabdādīn upajuhvati anāsaktyā tān bhuñjānās tāni tat-pravaṇāni kurvanti

 
 

Michalski


inni ofiarują słuch oraz resztę zmysłów w ogniach samoprzezwyciężenia, inni znów w ogniu zmysłów składają ofiarę z dźwięków i innych rzeczy zmysłowych;

 

Olszewski


Ci w ogniu powściągliwości ofiarują słuch i inne zmysły. Tamci w ogniu zmysłów czynią ofiarę z dźwięku i innych przedmiotów zmysłowych.

 

Dynowska


Jedni zmysł słuchu i resztę zmysłów, płomieniowi powściągliwości i opanowania składają w ofierze; inni zaś przedmioty zmysłowego doświadczenia, jak dźwięk, ogniowi – w postaci zmysłów poznania – w ofierze oddają.

 

Sachse


Niektórzy w ogniu powściągliwości
składają w ofierze zmysły,
poczynając od zmysłu słucha.
Inni w ogniu zmysłów
składają w ofierze głos
i przedmioty pozostałych zmysłów.

 

Kudelska


Jedni składają w ofierze słuch i inne zmysły w ogniu opanowania,
A inni ofiarowują dźwięk i przedmioty doznań w ogniu zmysłów.

 

Rucińska


A inni w ogniu Brahmana Siebie składają w ofierze.
Niektórzy w ogniach samjamy składają zmysły poznania,

 

Szuwalska


Jedni słuch oraz inne zmysły powściągają,
Oddając je w ofierze ogniu wyrzeczenia,
Czy też zmysłów przedmioty wszelkie poświęcają,
Rzucając je w płomienie zmysłów doświadczenia.

 
 

Both comments and pings are currently closed.