BhG 17.19

mūḍha-grāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ
parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


mūḍha-grāheṇa (przez błędne poglądy) ātmanaḥ pīḍayā (przez męczenie siebie) parasya utsādanārtham vā (lub w celu pognębienia innych) yat tapaḥ (która asceza) kriyate (jest praktykowana),
tat tāmasam (to tamasowe) udāhṛtam (jest oznajmione).
 

tłumaczenie polskie


Ascezę, którą praktykuje się z błędnymi poglądami,
przez torturowanie siebie lub w celu pognębienia innych, tę nazywa się tamasową.
 

analiza gramatyczna

mūḍha-grāheṇa mūḍha-grāha 3i.1 m. ; KD : mūḍho grāha iti  – przez omroczone rozumienie (od: muh – mylić się, być skonsternowanym, omroczonym, ogłupiałym, PP mūḍha – omroczony, skonsternowany; grah – chwytać, grāha – chwytanie, zrozumienie, pochwycone, pogląd, koncepcja);
ātmanaḥ ātman 6i.1 m. jaźni, swoje;
yat yat sn. 1i.1 n. które;
pīḍayā pīḍā 3i.1 f. przez męczenie (od: pī – miażdżyć, męczyć, krzywdzić);
kriyate kṛ (robić) Praes. pass. 1c.1 jest wykonywana;
tapaḥ tapas 1i.1 n. gorąco, asceza (od: tap – topić, palić);
parasya para 6i.1 m. drugiego, innego, obcego;
utsādana-artham av. utsādanasyārtham itiw celu pognębienia (od: ut-sad – niszczyć, utsādana – zniszczenie, przewrócenie, starcie; arth – pragnąć, prosić, artha – korzyść, zdobycz, cel, zamiar, sprawa, kwestia, rzecz, użycie, na końcu złożeń: w celu, z powodu);
av. lub, i, z drugiej strony, nawet jeśli, jednakże;
tat tat sn. 1i.1 n. to;
tāmasam tāmasa 1i.1 n. związane z tamasem, tamasowe (od: tam – dławić się, mdleć, znikać, zatrzymywać; tamas – ciemność, mrok, tępota, bierność, jedna z trzech gun);
udāhṛtam ud-ā-hṛta (ud-ā-hṛ – ustalać, oznajmiać) PP 1i.1 n. ustalone, nazwane, oznajmione;

 

warianty tekstu


mūḍha-grāheṇa → mūḍha-graheṇa / vyūḍha-grāheṇa / gūḍha-grāheṇa / mūḍhāgrāheṇa (przez omroczone pochwycenie / przez pojmowanie rozdzielające / przez zakryte pojmowanie / wskutek niepojmowania przez omroczonych);
tapaḥ → naraiḥ (przez ludzi);
parasyotsādanārthaṃparasyocchādanārthaṃ (w celu obsmarowania innych);
vā → ca (i);
tāmasamtāmasa (tamasowy);

Czwarta pada BhG 17.19 jest taka sama jak czwarta pada BhG 17.22, 18.22 i 18.39;

 
 Śāṃkara


mūḍha-grāheṇa aviveka-niścayena ātmanaḥ pīḍayā yat kriyate tapaḥ parasya utsādanārthaṃ vināśārthaṃ vā, tat tāmasaṃ tapa udāhṛtam
 

Rāmānuja


mūḍhāḥ avivekinaḥ, mūḍhagrāheṇa mūḍhaiḥ kṛtenābhiniveśena ātmanaḥ śaktyādikam aparīkṣya ātmapīḍayā yat tapaḥ kriyate, parasyotsādanārthaṃ ca yat kriyate, tat tāmasam udāhṛtam
 

Śrīdhara


tāmasaṃ tapa āha mūḍheti | mūḍha-grāheṇāviveka-kṛtena durāgraheṇātmanā pīḍayā yat tapaḥ kriyate | parasyotsādanārthaṃ vā anyasya vināśārtham abhicāra-rūpaṃ tat tāmasam udāhṛtaṃ kathitam
 

Madhusūdana


mūḍha-grāheṇāvivekātiśaya-kṛtena durāgraheṇātmano dehendriya-saṃghātasya pīḍayā yat tapaḥ kriyate parasyotsādanārthaṃ vānyasya vināśārtham abhicāra-rūpaṃ vā tat tāmasam udāhṛtaṃ śiṣṭaiḥ
 

Viśvanātha


mūḍha-grāheṇa mauḍhya-grahaṇena | parasyotsādanārthaṃ vināśārtham
 

Baladeva


mūḍha-grāheṇāvivekajena durāgraheṇātmanā dehendriyādeḥ pīḍayā ca yat tapaḥ parasyotsādanārthaṃ vināśāya vā kriyate tat tāmasam
 
 Michalski


Pokuta wreszcie pełniona dla głupstwa, dla własnej męki albo dla zguby innego człowieka – nosi nazwę tamas.
 

Olszewski


Surowość, zrodzona z wyobraźni zbłąkanej, która niema innego celu nad męczenie siebie samego lub zgubę innych, jest surowością mroku.
 

Dynowska


A gdy spaczony jest i nierozumny, udręczający ciało, lub z celem szkodzenia innym podjęty, na pewno z ciemnoty się rodzi.
 

Sachse


A jeśli ktoś, na skutek błędnej decyzji,
postępuje w sposób, który szkodzi jemu samemu
lub może wyrządzić krzywdę drugiej osobie,
wówczas przyjmuje się,
że jest to asceza pełna tamasu.
 

Kudelska


Asceza, uprawiana z umysłem pełnym pojęć obłąkanych, z bólem zadawanym sobie i niszcząca innych,
Taka asceza nazywana jest mroczna.
 

Rucińska


Z tępym uporem czyniona dręcząca ciało asceza
Albo na zgubę bliźniemu – nazywa się tamasową.
 

Szuwalska


Gdy pokutuje głupiec, wysiłkiem się dręcząc
Lub czyniąc krzywdę innym, to jego pokuta
Bez wątpienia jest tylko wysiłkiem w bierności.
 
 

Both comments and pings are currently closed.