BhG 11.29

yathā pradīptaṃ jvalanaṃ pataṃgā viśanti nāśāya samṛddha-vegāḥ
tathaiva nāśāya viśanti lokās tavāpi vaktrāṇi samṛddha-vegāḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


yathā (tak jak) samṛddha-vegāḥ pataṅgāḥ (ćmy mające rozwinięty pęd) nāśāya eva (właśnie w celu zniszczenia) pradīptam jvalanam (w płonący ogień) viśanti (wchodzą),
tathā (tak też) samṛddha-vegāḥ lokāḥ (światy mające rozwinięty pęd) nāśāya (w celu zniszczenia) tava vaktrāṇi api (co więcej w twe usta) viśanti (wchodzą).
 

tłumaczenie polskie


Tak jak ćmy, by ulec zniszczeniu, pędem wchodzą w płonący ogień,
tak też światy, pędząc ku zniszczeniu, wchodzą w twe usta.
 

analiza gramatyczna

yathā av. tak jak (korelatyw do: tathā);
pradīptam pra-dīpta (pra-dīp – jaśnieć, płonąć) PP 2i.1 n. w płonący;
jvalanam jvalana 2i.1 n. w gorzejący, w ogień (od: jval – palić, jaśnieć);
pataṃgāḥ pataṃ-ga 1i.3 m. latające insekty, ćmy (od: pat – latać, spadać, pata – latanie; gam – iść, –ga – na końcu złożeń: poruszający się, znajdujący się);
viśanti viś (wchodzić) Praes. P 1c.3 wchodzą;
nāśāya nāśa 4i.1 m. dla zniszczenia (od: naś – niszczeć, zanikać);
samṛddha-vegāḥ samṛddha-vega 1i.3 m. ; KD : yeṣāṃ vegaḥ samṛddho ‘sti te te, których pęd jest w pełni rozwinięty (od: sam-ṛdh – wzrastać, PP samṛddha – w pełni rozwinięty, dojrzały; vij – spieszyć się, zawracać, vega – impuls, siła, pęd);
tathā av. tak, w ten sposób, podobnie;
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
nāśāya nāśa 4i.1 m. dla zniszczenia (od: naś – niszczeć, zanikać);
viśanti viś (wchodzić) Praes. P 1c.3 wchodzą;
lokāḥ loka 1i.3 m. światy;
tava yuṣmat sn. 6i.1 twoje;
api av. chociaż, jak również, także, co więcej, nawet;
vaktrāṇi vaktra 2i.3 n. w usta, w twarze (od: vac – mówić);
samṛddha-vegāḥ samṛddha-vega 1i.3 m. ; KD : yeṣāṃ vegaḥ samṛddho ‘sti te te, których pęd jest w pełni rozwinięty (od: sam-ṛdh – wzrastać, PP samṛddha – w pełni rozwinięty, dojrzały; vij – spieszyć się, zawracać, vega – impuls, siła, pęd);

 

warianty tekstu


pradīptaṃ jvalanaṃ pradīpta-jvalanaṃ (w płonący ogień);
samṛddha-vegāḥ → samiddha-vegāḥ / samṛddhi-vegāḥ (mające pełen pęd / mające rozwinięty pęd);
 
 Śāṃkara


te kim-arthaṃ praviśanti kathaṃ ca ? ity āha—
yathā pradīptaṃ jvalanam agniṃ pataṅgāḥ pakṣiṇo viśanti nāśāya vināśāya samṛddha-vegāḥ samṛddha udbhūto vego gatir yeṣāṃ te samṛddha-vegāḥ | tathaiva nāśāya viśanti lokāḥ prāṇinas tavāpi vaktrāṇi samṛddha-vegāḥ
 

Rāmānuja


ete rājalokāḥ, bahavo nadīnām ambupravāhāḥ samudram iva, pradīptajvalanam iva ca śalabhāḥ, tava vaktrāṇy abhivijvalanti svayam eva tvaramāṇā ātmanāśāya viśanti
 

Śrīdhara


avaśatvena praveśe nadī-vego dṛṣṭānta uktaḥ | buddhi-pūrvaka-praveśe dṛṣṭāntam āha yatheti | pradīptaṃ jvalanam agniṃ pataṅgāḥ śalabhā buddhi-pūrvakaṃ samṛddho vego yeṣāṃ te yathā nāśāya maraṇāyaiva viśanti tathaiva lokā ete janā api tava mukhāni praviśanti
 

Madhusūdana


abuddhi-pūrvaka-praveśe nadī-vegaṃ dṛṣṭāntam uktvā buddhi-pūrvaka-praveśe dṛṣṭāntam āha yatheti | yathā pataṅgāḥ śalabhāḥ samṛddha-vegāḥ santo buddhi-pūrvaṃ pradīptaṃ jvalanaṃ viśanti nāśāya maraṇāyaiva tathaiva nāśāya viśanti lokā ete duryodhana-prabhṛtayaḥ sarve ‚pi tava vaktrāṇi samṛddha-vegāḥ buddhi-pūrvam anāyatyā
 

Viśvanātha


brak komentarza do BhG 11.35
 

Baladeva


jvalanaṃ vahnim
 
 Michalski


Jak ćmy rzucają się z niepowstrzymanym pośpiechem – na swoją zgubę w płonący ogień, – tak samo z niepowstrzymanym pośpiechem – idą w twe usta ludzie na swoją zgubę.
 

Olszewski


Jak ku ogniowi płonącemu owad leci na śmierć z szybkością wzrastającą, tak ludzie spieszą zginąć w twoich ustach.
 

Dynowska


Jako ćmy, co z uporem się śpiesząc, w płomień jarzący lecą na niechybną swą śmierć, tak oni płyną w pośpiechu, by zniknąć w ust Twoich otchłani.
 

Sachse


Tak jak ćmy lecą na oślep do jasnego ognia,
ku swej zgubie,
tak samo ludzie wpadają na oślep do twych ust,
na własną zgubę.
 

Kudelska


Jak ćma w płonący ogień szybko ku swej zgubie wpada,
Tak samo ci wszyscy ludzie pędzą w twe usta ku swemu zatraceniu.
 

Rucińska


Jak ćmy wpadają, lecąc coraz prędzej,
na zgubę swoją w płonące ognisko,
Tak na swą zgubę wchodzą w usta Twoje
ci wszyscy ludzie w niewstrzymanym pędzie!
 

Szuwalska


Niczym ćmy w Twoje usta wpadają i płoną.
Płomieniami uderzasz w przestrzeń niezmierzoną,
 

Jurewicz


Jak ćmy z wielką prędkością lecą
do ognia gorejącego – na własną zgubę,
tak światy – na własną zgubę –
z wielką prędkością w Twe usta wpadają!
 
 

Both comments and pings are currently closed.