BhG 5.25

labhante brahma-nirvāṇam ṛṣayaḥ kṣīṇa-kalmaṣāḥ
chinna-dvaidhā yatātmānaḥ sarva-bhūta-hite ratāḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


kṣīṇa-kalmaṣāḥ (których grzechy zostały zniszczone) chinna-dvaidhāḥ (których niepewność została przecięta) yatātmānaḥ (których jaźń jest okiełznana) sarva-bhūta-hite ratāḥ (którzy radują się dobrem wszystkich istot) ṛṣayaḥ (wieszczowie) brahma-nirvaṇaṃ (wygaśnięcie w brahmanie) labhante (osiągają).

 

tłumaczenie polskie


Wieszczowie, którzy zniszczyli wszelki grzech, przecięli niepewność, okiełznali jaźń
i radują się dobrem wszystkich istot, osiągają wygaśnięcie w brahmanie.

 

analiza gramatyczna

labhante labh (osiągać) Praes. Ā 1c.3 osiągają;
brahma-nirvāṇam brahma-nirvāṇa 2i.1 n. ; TP : brahmaṇi nirvāṇam itiwygaszenie w brahmanie (od: bṛh – zwiększać, brahman – duch, Weda; nir- – zdmuchiwać, wygaszać, wyciszać, nirvāṇa – wygaszenie, spokój, wyciszenie, śmierć, wyzwolenie);
ṛṣayaḥ ṛṣi 1i.3 m. święci, wieszczowie;
kṣīṇa-kalmaṣāḥ kṣīṇa-kalmaṣa 1i.3 m. ; BV : yeṣāṃ kalmaṣāni kṣīṇāni santi te ci, których grzechy zostały zniszczone (od: kṣi – niszczyć, kṣīṇa – zniszczony, stracony, usunięty; karma+so – niszczący dobre czyny, kalmaṣa – brud, plama, grzech);
chinna-dvaidhāḥ chinna-dvaidha 1i.3 m. ; BV : yeṣāṃ dvaidhaṃ chinnam asti te ci, których niepewność została przecięta (od: chid – ciąć, PP chinna – przecięte, zniszczone; dvai-dha – dwoistość, dwulicowość, wątpliwości, niepewność);
yatātmānaḥ yatātman 1i.3 m. ; BV : yeṣām ātmā yato ‘sti te – ci, których jaźń jest powściągnięta (od: yam – zatrzymywać, powściągać, PP yata – zatrzymany, powściągnięty; ātman – jaźń);
sarva-bhūta-hite sarva-bhūta-hita 7i.1 m. ; TP : sarveṣāṃ bhūtānāṃ hita iti w dobru wszelkich istot (od: sarva – wszystko; bhū – być, PP bhūta – będący, prawdziwy, istota, byt; dhā – umieszczać, PP hita – umieszczony, odpowiedni, dobry, pożyteczny, przyjacielski);
ratāḥ rata (ram – radować się, bawić) PP 1i.3 m. radujący się, znajdujący przyjemność w (wymaga locativusu);

 

warianty tekstu


kṣīṇa-kalmaṣāḥ → kṣīṇa-kilbiṣāḥ (których grzech został zniszczony);
chinna-dvaidhā → chinna-dvidhā (których rozdwojenie zostało przecięte);
yatātmānaḥ jitātmānaḥ (których jaźń jest zwyciężona);
chinna-dvaidhā yatātmānaḥ → bhinnadvaitā mahātmānaḥ (ci, których dualizm został rozbity, których jaźń jest potężna);

Czwarta pada wersetu BhG 5.25 taka sama jak czwarta pada wersetu BhG 12.4.

 
 


Śāṃkara


kiṃ ca—

labhante brahma-nirvāṇaṃ mokṣam ṛṣayaḥ samyag-darśinaḥ saṃnyāsinaḥ kṣīṇa-kalmaṣāḥ kṣīṇa-pāpā nirdoṣāś chinna-dvaidhāḥ chinna-saṃśayā yatātmānaḥ saṃyatendriyāḥ sarva-bhūta-hite ratāḥ sarveṣāṃ bhūtānāṃ hite ānukūlye ratā ahiṃsakā ity arthaḥ

 

Rāmānuja


cchinnadvaidhāḥ śītoṣṇādidvandvair vimuktāḥ, yatātmānaḥ ātmany eva niyamitamanasaḥ, sarvabhūtahite ratāḥ ātmavat sarveṣāṃ bhūtānāṃ hiteṣv eva niratāḥ, ṛṣayaḥ draṣṭāraḥ ātmāvalokanaparāḥ, ya evambhūtās te kṣīṇāśeṣātmaprāptivirodhikalmaṣāḥ brahmanirvāṇaṃ labhante

 

Śrīdhara


kiṃ ca labhanta iti | ṛṣayaḥ samyag-darśinaḥ | kṣīṇaṃ kalmaṣaṃ yeṣām | sarveṣāṃ bhūtānāṃ hite ratāḥ kṛpalavaḥ | te brahma-nirvāṇaṃ mokṣaṃ labhante

 

Madhusūdana


mukti-hetor jñānasya sādhanāntarāṇi vivṛṇvann āha labhanta iti | prathamaṃ yajñādibhiḥ kṣīṇa-kalmaṣāḥ | tato ‚ntaḥkaraṇa-śuddhayā ṛṣayaḥ sūkṣma-vastu-vivecana-samarthāḥ saṃnyāsinaḥ | tataḥ śravaṇādi-paripākeṇa cchinna-dvaidhā nivṛtta-sarva-saṃśayāḥ | tato nididhyāsana-paripākeṇa saṃyatātmānaḥ paramātmany evaikāgra-cittāḥ | etādṛśāś ca dvaitādarśitvena sarva-bhūta-hite ratā hiṃsā-śūnyā brahma-vido brahma-nirvāṇaṃ labhante |

yasmin sarvāṇi bhūtāni ātmaivābhūd vijānataḥ |
tatra ko mohaḥ kaḥ śoka ekatvam anupaśyataḥ || iti śruteḥ |

bahu-vacanam, tad yo devānāṃ ity ādi-śruty-uktāniyama-pradarśanārtham

 

Viśvanātha


evaṃ bahava eva sādhana-siddhā bhavantīty āha labhanta iti

 

Baladeva


evaṃ sādhana-siddhā bahava bhavantīty āha labhanta iti | ṛṣayas tattva-draṣṭāraḥ | chinna-dvaidhā vinaṣṭ-saṃśayāḥ | sphuṭam anyat

 
 Michalski


Zgaśnięcia w Brahmanie dostępują poznawcy, których błędy zostały zniweczone, rozłam wewnętrzny przecięty, którzy duch swój opanowali i są przyjaźni szczęściu wszystkich stworzeń.

 

Olszewski


Tak gasną w Bogu Riszyowie, którzy zmazali swoje grzechy, nie rozdzielili ducha swego, którzy sami siebie ujarzmili i radują się szczęściem wszystkich żyjących.

 

Dynowska


Wieszczowie i Mędrcy, od grzechu wolni i od dwoistości poczucia, naturą swą w pełni władający a o dobro wszystkich dbali, osiągają również najwyższy Pokój szczęścia – Nirwanę w Brahmanie.

 

Sachse


Ukojenia w brahmanie doznają mędrcy,
których winy uległy zniszczeniu,
których nie dotyczą już pary przeciwieństw,
panujący nad sobą
i przychylni wszelkiemu stworzeniu.

 

Kudelska


Mędrcy, którzy słabość odrzucili, wątpliwości wszelkie przecięli, których umysły są w pełni zharmonizowane,
Którzy radują się dobrem każdej istoty, osiągają stan szczęśliwości brahmana.

 

Rucińska


Gasną w Brahmanie bezgrzeszni wieszcze, rozterek wyzbyci,
Nad ciałem swym panujący, życzliwi dla wszystkich istot.

 

Szuwalska


Stan taki osiąga
Ten, kto się wzniósł nad świata dualizm i błędy
I skupiony na sobie pragnie dobra wszystkich.

 
 

Both comments and pings are currently closed.