BhG 1.43

doṣair etaiḥ kula-ghnānāṃ varṇa-saṃkara-kārakaiḥ
utsādyante jāti-dharmāḥ kula-dharmāś ca śāśvatāḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna

kula-ghnānāṃ (zabójców rodziny) etaiḥ (przez te) varṇa-saṃkara-kārakaiḥ (przez będące przyczyną pomieszania stanów) doṣaiḥ (błędy) śāśvatāḥ (wieczne) jāti-dharmāḥ (dharmy kast) kula-dharmāḥ ca (i dharmy rodu) utsādyante (są niszczone).

 

tłumaczenie polskie

Przez owe zło zabójców rodziny, będące przyczyną pomieszania stanów,
niszczone są odwieczne dharmy kastowe i dharmy rodzinne.

 

analiza gramatyczna

doṣaiḥ doṣa 3i.3 m.przez wady, zło, przestępstwo (od: duṣ – stać się zepsutym);
etaiḥ etat sn. 3i.3 m.przez te;
kula-ghnānām kula-ghna 6i.2 m.; TP: kulasya ghnānām ititych, którzy są zabójcami rodu (od: kula – ród, rodzina; han – zabijać; ghna – uderzający, zabójca);
varṇa-saṃkara-kārakaiḥ varṇa-saṃkara-kāraka 3i.3 m.; TP: varṇānāṃ saṃkaraṃ kārakair itiprzez będące przyczyną pomieszania stanów (od: varṇ – barwić, rozpościerać, opowiadać, varṇa – kolor, barwa, stan społeczny; sam-kṝ – mieszać, saṃkara – pomieszanie; kṛ – robić, kāraka – robiący, czyniący);
utsādyante ut-sad (niszczyć) Praes. caus. pass. 1c.3jest spowodowane zniszczenie;
jāti-dharmāḥ jāti-dharma 1i.3 m.; TP: jāter dharmā itidharmy kasty (od: jan – rodzić, jāti – narodziny, kasta; dhṛ – dzierżyć, posiadać, dharma – dharma);
kula-dharmāḥ kula-dharma 1i.3 m.; TP: kulasya dharmā itidharmy rodziny (od: kula – ród, rodzina; dhṛ – dzierżyć, posiadać, dharma – dharma);
ca av.i;
śāśvatāḥ śāśvata 1i.3 m.wieczne, stałe (od: śaśvat – wieczny, bezustanny, liczny);

 

warianty tekstu

jāti-dharmāḥ → jñāti-dharmāḥ (dharmy krewnych);
utsādyante jāti-dharmāḥ kula-dharmāś ca śāśvatāḥ → utsādyate jāti-dharmaḥ kula-dharmaś ca śāśvataḥ (niszczona jest wieczna dharma kasty i dharma rodziny);

 
 

Śāṃkara

brak komentarza aż do wersu BhG 2.10

 

Rāmānuja

brak komentarza aż do wersu BhG 1.47

 

Madhva

brak komentarza aż do wersu BhG 2.11

 

Śrīdhara

ukta-doṣam upasaṃharati doṣair iti dvābhyāṃ | utsādyante lupyante | jāti-dharmā varṇa-dharmāḥ kula-dharmāś ceti ca-kārād āśrama-dharmādayo ‚pi gṛhyante

 

Viśvanātha

doṣair iti | utsādyante lupyante

 

Baladeva

ukta-doṣam upasaṃharati doṣair iti dvābhyāṃ | utsādyante vilupyante | jāti-dharmāḥ kṣatriyatvādi-nirbandhanāḥ | kula-dharmās tv asādhāraṇāḥ | ca-śabdād āśrama-dharmā grāhyāḥ

 
 

Michalski

Przez grzechy tych gubicieli rodziny, co wywołują mieszanie się kast, giną odwieczne cnoty rodowe i odwieczne obrzędy rodzinne.

 

Olszewski

Tak oto za te winy zabójców rodzin, którzy mieszają kasty, zburzone będą odwieczne prawa zasady rodzin i rodów.

 

Dynowska

I tak przez ów pierwotny grzech, co niszczy rodzinę i ład społeczny niweczy, oraz prastare narusza tradycje, zatraca się odwieczne powołanie rodu i rasy, a prawo moralne upada.

 

Sachse


Grzech popełniony przez zabójców rodu,
którego skutkiem jest pomieszanie stanów,
niszczy prawa kast
i wieczyste prawa rodu.

 

Kudelska


Przez występki zabójców rodu i z przyczyny kast pomieszania,
Giną wieczne prawa rodowe i prawa kastowe.

 

Rucińska

Przez grzechy zabójców rodu, rodzące zmieszanie stanów,
Giną zwyczaje kastowe i prawa odwieczne rodu!

 

Szuwalska

Zbrodnie tych, którzy niszczą pobożne rodziny
I stają się przyczyną wzrostu populacji
Niepożądanej klasy, zaburzają wieczny,
Oparty na tradycji, porządek społeczny.

 

Byrski

Grzechy takie rodobójców, co zmieszanie stanów rodzą,
Niszczą kast zacności oraz rodów zacności przedwieczne.

 
 

Both comments and pings are currently closed.