BhG 1.42

saṃkaro narakāyaiva kula-ghnānāṃ kulasya ca
patanti pitaro hy eṣāṃ lupta-piṇḍodaka-kriyāḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna

saṃkaraḥ (pomieszanie) kula-ghnānāṃ (zabójców rodu) kulasya ca (i rodu) narakāya eva (wyłącznie dla piekła) [nayati] (prowadzi).
eṣāṃ (ich) lupta-piṇḍodaka-kriyāḥ (pozbawieni rytów z gomółek i wody) pitaraḥ (przodkowie) patanti (upadają) hi (z pewnością).

 

tłumaczenie polskie

Pomieszanie [stanów prowadzi] do piekła niszczycieli rodu i ród.
Zaprawdę ich przodkowie upadają, pozbawieni ofiar z gomółek i wody.

 

analiza gramatyczna

saṃkaraḥ saṃkara 1i.1 m.pomieszanie (od: sam-kṝ – mieszać);
narakāya naraka 4i.1 m.dla piekła;
eva av.z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
kula-ghnānām kula-ghna 6i.2 m.; TP: kulasya ghnānām itizabójców rodu (od: kula – ród, rodzina; han – zabijać; ghna – uderzający, zabójca);
kulasya kula 6i.1 n.rodu;
ca av.i;
patanti pat (upadać) Praes. P 1c.3upadają;
pitaraḥ pitṛ 1i.3 m.ojcowie, przodkowie;
hi av.ponieważ, albowiem, właśnie, zaiste, z pewnością (nie występuje na początku zdania);
eām etat sn. 6i.2 m.ich;
lupta-piṇḍodaka-kriyāḥ lupta-piṇḍa-udaka-kriya 1i.3 m.; BV: yeṣāṃ piṇḍasyodakasya ca kriyā luptāsti teci, których ryty ofiarne z gomółki i wody są przerwane (od: lup – łamać, niszczyć, PP lupta – zniszczony; piṇḍa – kulki z jadła ofiarowywane przodkom; udaka – woda; kṛ – robić, kriyā – akt, praca, szczególnie o rytualnym charakterze);

 
 

Śāṃkara

brak komentarza aż do wersu BhG 2.10

 

Rāmānuja

brak komentarza aż do wersu BhG 1.47

 

Madhva

brak komentarza aż do wersu BhG 2.11

 

Śrīdhara

evaṃ sati saṅkara ity ādi | eṣāṃ kula-ghnānāṃ pitaraḥ patanti | hi yasmāt luptāḥ piṇḍodaka-kriyā yeṣāṃ te tathā |

 

Viśvanātha

brak komentarza aż do wersu BhG 1.43

 

Baladeva

kulasya saṅkaraḥ kula-ghnānāṃ narakāyaiveti yojanā | na kevalaṃ kula-ghnā eva narake patanti, kintu tat-pitaro ‚pīty āha patantīti hir hetau | paṇḍādi dātṝṇāṃ putrādīnām abhāvād vilupta-piṇḍādi-kriyā santas te narakāyaiva patanti

 
 

Michalski

Mieszanie się kast prowadzi do piekła zabójców rodziny i samą rodzinę, przodkowie bowiem, nie otrzymując ciast ofiarnych i wody, spadają tam z nieba.

 

Olszewski

A przez to pomieszanie idą do piekieł ojcowie zabójców, a nawet całej rodziny, pozbawionej ofiar z ryżu i wody.

 

Dynowska

A to znów piekło gotuje całemu rodowi, jak i tym co się stali jego upadku przyczyną; przodkowie ich bowiem, pozbawieni świętych rytuałów i ofiar – kul ryżowych i wody, – cierpieć również muszą.

 

Sachse


Pomieszanie stanów spycha do piekieł
zabójców rodu i członków rodu,
umierają bowiem duchy ich przodków
pozbawione ofiar z ciasta i wody.

 

Kudelska


A to pomieszanie prowadzi cały ród,
A także zabójców rodu do piekła, wpadają tam również przodkowie, pozbawieni ofiary z wody i kawałka chleba.

 

Rucińska

Ono zaś wiedzie do piekła i ród, i tych, co go gubią.
Wpadają tam ich przodkowie bez ofiar z placków i wody!

 

Szuwalska

Co prowadzi do piekła niszczycieli rodzin
Jak i całe rodziny oraz wszystkich przodków,
Którym nikt już nie będzie składać świętych ofiar
Z pożywienia i wody, by ich dusze zbawić.

 

Byrski

Zmieszanie do piekła wiedzie ród i tych, którzy go niszczą.
Przodkowie zaś ich przepadną bez gomółek oraz wody
Złożonych w zadusznym rycie.

 
 

Both comments and pings are currently closed.