BhG 1.40

kula-kṣaye praṇaśyanti kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmo ‘bhibhavaty uta

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna

kula-kṣaye (gdy rodzina jest unicestwiona) sanātanāḥ (wieczne) kula-dharmāḥ (dharmy rodzinne) praṇaśyanti (ulegają zniszczeniu).
dharme naṣṭe (gdy dharma jest zniszczona) adharmaḥ (antydharma) kṛtsnam (całą) kulam (rodzinę) abhibhavati (przenika) uta (właśnie).

 

tłumaczenie polskie

Gdy rodzina zostaje unicestwiona, niszczeją odwieczne dharmy rodzinne.
Gdy dharma ulega zniszczeniu, to antydharma przenika całą rodzinę.

 

analiza gramatyczna

kula-kṣaye kula-kṣaya 7i.1 m.; TP: kulasya kṣaya itiw zniszczeniu rodziny (od: kula – ród, rodzina; kṣi – zmniejszać się, PF kṣaya – zmniejszenie, zniszczenie);
praṇaśyanti pranaś (zanikać, być straconym) Praes. P 1c.3ulegają zniszczeniu;
kula-dharmāḥ kula-dharma 1i.3 m.; TP: kulasya dharmā itidharmy rodzinne (od: kula – ród, rodzina; dhṛ – dzierżyć, posiadać, dharma – dharma);
sanātanāḥ sanātana 1i.3 m.wieczne, prastare;
dharme dharma 7i.1 m. loc.abs.kiedy dharma (od: dhṛ – dzierżyć, posiadać);
naṣṭe naṣṭa (naś – zanikać, być straconym) PP 7i.1 m. loc.abs.kiedy jest zniszczona;
kulam kula 2i.1 n.ród, rodzinę;
kṛtsnam kṛtsna 2i.1 n.cały;
adharmaḥ a-dharma 1i.1 m.antydharma (od: dhṛ – dzierżyć, posiadać);
abhibhavati abhi-bhū (ogarniać, zdominować, obezwładniać) Praes. P 1c.1przenika;
uta av.i, także, nawet, lub (znaczenie emfatyczne, szczególnie na końcu zdania);

 
 

Śāṃkara

brak komentarza aż do wersu BhG 2.10

 

Rāmānuja

brak komentarza aż do wersu BhG 1.47

 

Madhva

brak komentarza aż do wersu BhG 2.11

 

Śrīdhara

brak komentarza aż do wersu BhG 1.41

 

Viśvanātha

brak komentarza aż do wersu BhG 1.41

 

Baladeva

brak komentarza aż do wersu BhG 1.41

 
 

Michalski

Przecież gdy rodzina ginie, giną również i odwieczne cnoty rodzinne, gdy zaś cnoty giną w całą rodzinę wciska się bezprawie,

 

Olszewski

Zniszczenie rodziny wiedzie za sobą ruinę odwiecznych zakonów rodziny; po zburzeniu zakonu rodzina cała opanowana jest przez niewiarę.

 

Dynowska

Bowiem wraz z upadkiem rodziny zatracają się odwieczne prawa, obyczaje i tradycje rodowe, a gdy te zanikają, zaprawdę bezład i chaos a-dharmy szerzy się wśród rodu.

 

Sachse


Gdy ród ulega zagładzie,
giną i odwieczne prawa rodu,
a gdy ginie prawo,
ród cały popada w moc bezprawia.

 

Kudelska


Gdy ród upada, zanikają odwieczne rodowe zwyczaje,
Gdy prawo zanika, cały ród pogrąża się w stanie nieprawości.

 

Rucińska

Gdy ród upada, niszczeją odwieczne tradycje rodu,
Gdy one zginą, ród cały opanowuje bezprawie.

 

Szuwalska

Gdy niszczy się rodziny, w zapomnieniu gasną
Tradycje religijne, panuje bezprawie.

 

Byrski

Razem z rodem giną wieczne rodu zacności, Madhawo,
A gdy zacność zginie, niecność cały ród ogarnie właśnie.

 
 

Both comments and pings are currently closed.