BhG 6.46

tapasvibhyo dhiko yogī jñānibhyo pi mato dhikaḥ
karmibhyaś cādhiko yogī tasmād yogī bhavārjuna

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna


he arjuna (Ardźuno!),
yogī (jogin) tapasvibhyaḥ (od ascetów) adhikaḥ (wyższy) [asti] (jest),
[yogī] (jogin) jñānibhyaḥ api (również od wiedzących) adhikaḥ (wyższy) [asti] (jest),
[yogī] (jogin) karmibhyaś ca api (i również od czyniących) adhikaḥ (za wyższego) mataḥ (uważany),
tasmāt (dlatego) [tvam] (ty) yogī (joginem) bhava (bądź).

 

tłumaczenie polskie


Jogin przewyższa ascetów i jogin uważany jest za wyższego od mądrych,
jogin też przewyższa czyńców, dlatego Ardźuno, bądź joginem.

 

analiza gramatyczna

tapasvibhyaḥ tapasvin 5i.3 m. od ascetów (od: tap – topić, palić, tapas – gorąco, asceza);
adhikaḥ adhika 1i.1 m. dodatkowy, następny, wyższy, doskonały;
yogī yogin 1i.1 m. jogin, połączony (yuj – zaprzęgać, łączyć, yoga  – przyłączanie, zysk, zaprzęgnięcie, zastosowanie, metoda, środki, jedna ze szkół filozofii indyjskiej);
jñānibhyaḥ jñānin 5i.3 m. od mądrych, od wiedzących (od: jñā – wiedzieć, rozumieć);
api av. jak również, także, co więcej, nawet;
mataḥ mata (man – myśleć) PP 1i.1 n. myślany, uważany, szanowany; myśl, opinia, punkt widzenia, wola;
adhikaḥ adhika 1i.1 m. dodatkowy, następny, wyższy, doskonały;
karmibhyaḥ karmin 5i.3 m. od posiadających czyn, od czyniących (od: kṛ – robić);
ca av. i;
adhikaḥ adhika 1i.1 m. dodatkowy, następny, wyższy, doskonały;
yogī yogin 1i.1 m. jogin, połączony (yuj – zaprzęgać, łączyć, yoga  – przyłączanie, zysk, zaprzęgnięcie, zastosowanie, metoda, środki, jedna ze szkół filozofii indyjskiej);
tasmāt av. dlatego (od: tat sn. 5i.1 m. – z tego);
yogī yogin 1i.1 m. jogin, połączony (yuj – zaprzęgać, łączyć, yoga  – przyłączanie, zysk, zaprzęgnięcie, zastosowanie, metoda, środki, jedna ze szkół filozofii indyjskiej);
bhava bhū (być) Imperat. P 2c.1 bądź;
arjuna arjuna 8i.1 m. biały, jasny;

 

warianty tekstu


jñānibhyo pi → jñānibhyaś ca / jñānino ‘pi / jñāninaś ca (i od mądrych / nawet od mądrego / i od mądrego);
jñānibhyo pi mato ‚dhikaḥjñānibhyo py adhiko mataḥ (nawet od mądrych za wyższego jest uważany);
karmibhyaś → karmabhiś / karmibhiś / karmabhyaś (przez czyny / przez działających / od czynów);
karmibhyaś cādhiko → karmibhyaś ‘py adhiko (wyższy nawet od działających);

 
 

Śāṃkara


yasmād evaṃ tasmāt—

tapasvibhyo’dhiko yogī, jñānibhyo’pi jñānam atra śāstrārtha-pāṇḍityam, tadvadbhyo’pi mato jñāto’dhikaḥ śreṣṭha iti | karmibhyaḥ, agnihotrādi karma, tadvadbhyo’dhiko yogī viśiṣṭo yasmāt tasmād yogī bhavārjuna

 

Rāmānuja


atiśayitapuruṣārthaniṣṭhatayā yoginaḥ sarvasmād ādhikyam āha

kevalatapobhir yaḥ puruṣārthaḥ sādhyate, ātmajñānavyatiriktair jñānaiś ca yaḥ, yaś ca kevalair aśvamedhādibhiḥ karmabhiḥ, tebhyas sarvebhyo ‚dhikapuruṣārthasādhanatvād yogasya, tapasvibhyo jñānibhyaḥ karmibhyaś cādhiko yogī tasmād yogī bhavārjuna

 

Śrīdhara


yasmād evaṃ tasmāt tapasvibhya iti | tapasvibhyaḥ kṛcchra-cāndrāyaṇādi-tapo-niṣṭhebhyaḥ | jñānibhyaḥ śāstra-jñāna-vidbhyo ‚pi | karmibhya iṣṭa-pūrtādi-karma-kāribhyo ‚pi | yogī śreṣṭho mamābhimataḥ | tasmāt tvaṃ yogī bhava

 

Madhusūdana


idānīṃ yogī stūyate ‚rjunaṃ prati śraddhātiśayotpādana-pūrvakaṃ yogaṃ vidhātuṃ tapasvibhya iti | tapasvibhyaḥ kṛcchra-cāndrāyaṇādi-tapaḥ-parāyaṇebhyo ‚pi adhika utkṛṣṭo yogī tattva-jñānotpatty-anantaraṃ mano-nāśa-vāsanākṣaya-kārī |

vidyayā ta ārohanti yatra kāmāḥ parāgatāḥ |
na tatra dakṣiṇā yānti nāvadvāṃsas tapasvinaḥ || iti śruteḥ |

ataeva karmibhyo dakṣiṇā-sahita-jyotiṣṭomādi-karmānuṣṭhānebhyaś cādhiko yogī | karmiṇāṃ tapasvināṃ cājñatvena mokṣānarhatvāt |

jñānibhyo ‚pi parokṣa-jñānavadbhyo ‚pi aparokṣa-jñānavān adhiko mato yogī | evam aparokṣa-jñānavadbhyo ‚pi mano-nāśa-vāsanākṣayābhāvād ajīvan-muktebhyo mano-nāśa-vāsanākṣaya-vattvena jīvan-mukto yogy adhiko mato mama saṃyataḥ | yasmād evaṃ tasmād adhikādhika-prayatna-balāttvaṃ yoga-bhraṣṭa idānīṃ tattva-jñāna-mano-nāśa-vāsanākṣayair yugapat-saṃpāditair yogī jīva-mukto yaḥ sa yogī paramo mata iti prāg-uktaḥ sa tādṛśo bhava sādhana-paripākāt | he ‚rjuneti śuddheti sabodhanārthaḥ

 

Viśvanātha


karma-jñāna-taop-yogavatāṃ madhye kaḥ śreṣṭha ity apekṣāyām āha tapasvibhyaḥ kṛcchra-cāndrāyaṇādi-tapo-niṣṭhebhyaḥ | jñānibhyaḥ brahmopāsakebhyo ‚pi yogī paramātmopāsako ‚dhiko mata iti mamedam eva matam iti bhāvaḥ | yadi jñānibhyo ‚py adhikas tadā kim uta karmibhya ity āha karmibhyaś ceti

 

Baladeva


evaṃ jñāna-garbho niṣkāma-karma-yogo ‚ṣṭāṅga-yoga-śirasko mokṣa-hetus tādṛśād yogād vibhraṣṭsyāntatas tat-phalaṃ bhaved ity abhidhāya yoginaṃ stauti tapasvibhya iti | tapasvibhyaḥ kṛcchrādi-tapaḥ-parebhyaḥ jñānibhyo ‚rtha-śāstra-vidbhyaḥ karmibhyaḥ sakāmeṣṭā-pūrty-ādikṛdbhyaś ca yogī mad-ukta-yogānuṣṭhātādhikaḥ śreṣṭho mataḥ | ātma-jñāna-vaidhuryeṇa mokṣānarhebhyas tapasvy-ādibhyo mad-ukto yogī samuditātma-jñānatvena mokṣārhatvāt śreṣṭhaḥ

 
 

Michalski


Jogin stoi wyżej, niż ci, co czynią pokutę, niż ci, co dążą do poznania,-– jogin stoi wyżej, niż ci, co działają, więc stań się joginem, Ardżuno!

 

Olszewski


Wtedy jest uważany za wyższego od ascetów, wyższego od mędrców, wyższego od ludzi czynu. Zjednocz się przeto, Ardżuno.

 

Dynowska


Doskonały Jogi wyżej stoi od pustelnika ascety, a nawet od mędrca, wyższym też jest nawet od człowieka czynu; więc Jodze oddaj się Ardżuno.

 

Sachse


Jogin stoi wyżej niż asceci.
Jogin stoi wyżej niż uczeni.
Jogin stoi też wyżej niż [ludzie] spełniający
[nakazane przez rytuał] uczynki.
Bądź więc joginem, Ardżuno!

 

Kudelska


Jogin jest doskonalszy od ascetów, uważany jest nawet za doskonalszego od ludzi uczonych,
Doskonalszy jest od ludzi czynu, przeto zostań joginem, Ardżuno.

 

Rucińska


Jogin przewyższa ascetów, przewyższa nawet uczonych,
Jogin przewyższa kapłanów – joginem bądź więc, Ardżuno!

 

Szuwalska


Jogin pokutujących przewyższa ascetów,
Mędrców, co pragną wiedzy, oraz zwykłych ludzi,
Co dla zysku pracują. Zostań więc joginem.

 
 

Both comments and pings are currently closed.