BhG 1.37

tasmān nārhā vayaṃ hantuṃ dhārtarāṣṭrān sa-bāndhavān
sva-janaṃ hi kathaṃ hatvā sukhinaḥ syāma mādhava

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna

he mādhava (Madhawo!),
tasmāt (dlatego) vayaṃ (my) sa-bāndhavān (wraz z krewnymi) dhārtarāṣṭrān (Dhrytarasztrowiców) hantuṃ na arhāḥ (nie powinniśmy zabijać).
sva-janaṃ hi (albowiem własny lud) hatvā (zabiwszy),
[vayam] (my) kathaṃ (jak?) sukhinaḥ (szczęśliwi) syāma (bylibyśmy).

 

tłumaczenie polskie

Madhawo, dlatego nie godzi się nam zabijać Dhrytarasztrowiców wraz z krewnymi.
Albowiem zabiwszy własny lud, jak możemy być szczęśliwi?

 

analiza gramatyczna

tasmāt av.dlatego (od: tat s.n. 5i.1 m. – z tego);
na av.nie;
arhāḥ arha 1i.3 m.zasługujący na, warci, ci, którzy mogą (od: arh – być godnym, móc; łączy się z inf.);
vayam asmat sn. 1i.3my;
hantum han (zabijać) inf.zabić;
dhārtarāṣṭrān dhārtarāṣṭra 2i.3 m.synów Dhrytarasztry (od: dhṛta-rāṣṭra – utrzymujący królestwo, od: dhṛ – dzierżyć, PP dhṛta – trzymany; rāṣṭra – królestwo);
sa-bāndhavān sa-bāndhava 2i.3 m.; BV: ye bāndhavaiḥ saha vartante tāntych, którzy są wraz z krewnymi (od: sa – razem z, wespół; krótka forma od: saha lub sama; występuje głównie w złożeniach, wymaga instrumentalisu; bandh – wiązać, bandu – związek, krewny, skoligacony, przyjaciel, poddany, bāndhava – poddany, przyjaciel, krewny);
sva-janam sva-jana 2i.1 m.; TP: svasya janam itiwłasny lud (od: sva – własny, swój; jan – rodzić, stwarzać, jana – człowiek, stworzenie);
hi av.ponieważ, albowiem, właśnie, zaiste, z pewnością (nie występuje na początku zdania);
katham av.jak?
hatvā han (zabić) absol.zabiwszy;
sukhinaḥ sukhin 1i.3 m. szczęśliwi, mający szczęście (od: su – prefiks: dobry, wspaniały, piękny, szlachetny; kha – zagłębienie, otwór, piasta; su-kha – radość, szczęście, dosłownie: dobre zagłębienie [przez które przechodzi oś rydwanu] stąd poruszanie się gładko;
lub od: su-sthā; przeciwieństwo do: duḥkha – cierpienie, niedola);
syāma as (być) Pot. P 3c.3moglibyśmy być;
mādhava mādhava 8i.1 m.o potomku króla Madhu (od: madhu – słodycz, miód);
lub TP: mātur dhava iti o mężu Matki – Lakszmi (od: – matka, Lakszmi; dhava – mąż);

 

warianty tekstu

sa-bāndhavān → sva-bāndhavān (własnych krewnych);
sva-janaṃ→ sva-janān / sa-janaṃ (własnych ludzi / będących z krewnymi);

 
 

Śāṃkara

brak komentarza aż do wersu BhG 2.10

 

Rāmānuja

brak komentarza aż do wersu BhG 1.47

 

Madhva

brak komentarza aż do wersu BhG 2.11

 

Śrīdhara

komentarz wspólny przy wersecie BhG 1.38

 

Viśvanātha

komentarz wspólny przy wersecie BhG 1.38

 

Baladeva

komentarz wspólny przy wersecie BhG 1.38

 
 

Michalski

Nie powinniśmy zabijać swych krewnych, stojących po stronie Dhritarasztry, jakżeż bowiem, wytraciwszy własny swój ród, moglibyśmy być szczęśliwi, Madhawo?

 

Olszewski

Nie przystoi nam więc zabijać synów Dhrtarasztry, krewnych naszych, bo niszcząc nasze rodziny, jakoż możemy się radować, o Madhavo?

 

Dynowska

Nie przystoi nam na życie tych zacnych Kaurawów, krewnych naszych, godzić; zaprawdę pozbawiwszy życia naszych bliskich, jakże byśmy mogli być po tym szczęśliwi, o Kriszno?

 

Sachse


Nie wolno nam zabijać naszych krewnych,
synów Dhritarasztry.
Bo czyż moglibyśmy być szczęśliwi
zabiwszy swoich krewnych, Potomku Madhu?

 

Kudelska


Gdyż nie jest godne nas, abyśmy zabijali synów Dhritarasztry, krewnych naszych,
Jakież szczęście może nas spotkać, Madhawo, gdy zabijemy naszych bliskich?

 

Rucińska

Dlatego nam się nie godzi pozbawiać życia swych krewnych –
Jak moglibyśmy się cieszyć, zabiwszy bliskich, Madhawo?

 

Szuwalska

Nic na tym nie zyskamy, nie zaznamy szczęścia.

 

Byrski

Więc nie godzi się nam zabić krewnych Dhrytarasztrowiców.
Zabiwszy swojaków jakże będziemy szczęśliwi, Madhawo?

 
 

Both comments and pings are currently closed.