BhG 11.53

nāhaṃ vedair na tapasā na dānena na cejyayā
śakya evaṃ-vidho draṣṭuṃ dṛṣṭavān asi māṃ yathā

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


[tvam] (ty) yathā (jak) mām (mnie) dṛṣṭavān (oglądający) asi (jesteś),
aham evaṃ-vidhaḥ (ja takiego rodzaju) na vedaiḥ (nie przez Wedy) na tapasā (nie przez ascezę) na dānena (nie przez jałmużnę) na ca ijyayā (i nie przez czczenie) draṣṭuṃ (widzieć) śakyaḥ (możliwy) [asmi] (jestem).
 

tłumaczenie polskie


Tak jak ty mnie oglądałeś, tak nie można mnie ujrzeć
ani dzięki Wedzie, ani ascezie, ani jałmużnie, ani też przez ofiarę.
 

analiza gramatyczna

na av. nie;
aham asmat sn. 1i.1ja;
vedaiḥ veda 3i.1 m. przez Wedy (vid – wiedzieć);
na av. nie;
tapasā tapas 3i.1 n. przez gorąco, przez ascezę (od: tap – topić, palić);
na av. nie;
dānena dāna 3i.1 n. przez dary, przez jałmużę (od: – dawać);
na av. nie;
ca av. i;
ijyayā ijyā 3i.1 f. przez ofiarę, przez czczenie (od: yaj – poświęcać, składać w ofierze, czcić);
śakyaḥ śakya (śak – być w stanie) PF 1i.1 m. możliwy, wykonalny;
evaṃ-vidhaḥ evaṃ-vidha 1i.1 m. takiego rodzaju (od: av. evam – w ten sposób; w złożeniach: takiego rodzaju; vidh – formować; vidha rodzaj, gatunek, sposób);
draṣṭum dṛś (patrzeć) inf. zobaczyć;
dṛṣṭavān dṛṣṭavant (dṛś – widzieć) PP 1i.1 m. widzący;
asi as (być) Praes. P 2c.1 jesteś;
mām asmat sn. 2i.1mnie;
yathā av. tak jak (korelatyw do: tathā);

 

warianty tekstu


dānena → dānair (dzięki darom);
draṣṭuṃ → dṛṣṭaṃ (widziany);
māṃ yathā → ye yathā / māṃ tathā (jak którzy / mnie w ten sposób);
 
 Śāṃkara


kasmāt ?—
nāhaṃ vedaiḥ ṛg-yajuḥ-sāmātharva-vedaiś caturbhir api, na tapasā ugreṇa cāndrāyaṇādinā, na dānena go-bhū-hiraṇyādinā, na cejyayā yajñena pūjayā vā śakyaḥ evaṃ-vidho yathā-darśita-prakāro draṣṭuṃ dṛṣṭavān asi māṃ yathā tvam
 

Rāmānuja


komentarz wspólny przy BhG 11.54
 

Śrīdhara


atra hetum āha nāham iti | spaṣṭo ‚rthaḥ
 

Madhusūdana


kasmād devā etad-rūpaṃ na dṛṣṭavanto na vā drakṣyanti mad-bhakti-śūnyatvād ity āha nāham iti | na veda-yajñādhyayanair ity ādinā gatārthaḥ ślokaḥ parama-durlabhatva-khyāpanāyābhyastaḥ
 

Viśvanātha


kiṃ ca yuṣmad-aspṛhaṇīyam apy etat svarūpam anye puruṣārtha-sāratvena ye spṛhayanti, tair vedādhyayanādibhir api sādhanair etaj jñātuṃ draṣṭuṃ cāśakyam eveti pratīhīty āha nāham iti
 

Baladeva


sudurlabhatām āha nāham iti | evaṃvidho devakī-sūnuś caturbhujas tvat-sakho ‚haṃ vedādibhir api sādhanaiḥ kenāpi puṃsā bhakti-śūnyena draṣṭuṃ na śakyo yathā tvaṃ māṃ dṛṣṭavān asi
 
 Michalski


Ani przez Wedy, ani przez pokutę, ani dary, ani przez ofiarę, nikt mnie nie może ujrzeć w tym kształcie, w jakim tyś mnie widział.
 

Olszewski


Lecz ani Wedy, ani umartwienia, ani szczodrobliwość, ani ofiara nie mogą mię skłonić do ukazania się w takiej postaci, jaką ty widziałeś.
 

Dynowska


a przecie nie danym nikomu widzieć Mnie takim jakeś widział ty; choćby Wedy znał wszystkie i w ofiarach był wierny, choćby w wysiłku wewnętrznym bohaterstwem jaśniał, a w miłosierdziu hojnością.
 

Sachse


Ani wedy, ani umartwienia,
ani jałmużna, ani ofiara,
nie pozwala ujrzeć mnie w tej postaci,
w jakiej widziałeś mnie ty.
 

Kudelska


Postaci, w jakiej ty mnie zobaczyłeś, nie można ujrzeć ani poprzez słuchanie Wed,
Ani poprzez ascezę, daniny, czy wielkie ofiary.
 

Rucińska


Ani przez Wedy, ascezę, przez dary ni przez ofiary
Nie można ujrzeć mnie takim, jakim tyś mnie tu oglądał!
 

Szuwalska


Wedy, pokuty, hojność ani też ofiary
Nie pomogą zobaczyć tego, co widziałeś.
 

Jurewicz


Ani Wedy, ani asceza, ani szczodrobliwość, ani składane ofiary nie objawia mnie takim, jakiegoś mnie widział.
 
 

Both comments and pings are currently closed.