Niniejsza prezentacja poświęcona jest analizie tekstu Bhagawadgity oraz komentarzom do niej, zastanym w tradycji indyjskiej.

uk_flag English version now available!

Można tu znaleźć:

TEKST GITY opracowany werset po wersecie:
w analizie – werset przekształcony w prozę oddającą składnię sanskrycką, tłumaczenie na język polski, szczegółowa analiza gramatyczna poszczególnych słów oraz warianty tekstu pojawiające się w różnych manuskryptach;
w tłumaczeniach – wybrane polskie tłumaczenia wersetów Gity, w tym niepublikowane wcześniej trzy pierwsze rozdziały prof. M.K. Byrskiego;
w komentarzach – główne spośród komentarzy w sanskrycie – wstępy do nich w tłumaczeniu na język polski.

Skan MANUSKRYPTU Gity wraz z tłumaczeniem i komentarzami w języku marathi (opis manuskryptu w zakładce Manuskrypt 1). Odpowiednie strony manuskryptu znajdują się przy analizie wersów BhG (można je czytać symultanicznie z wersem klikając na skan, gdy wybrany werset jest umieszczony na górze lub dole ekranu). Na osobnej stronie można przeglądać cały manuskrypt strona po stronie. Tam też znajdują się dodatkowe partie tekstu Mahabharaty towarzyszące manuskryptowi. W zakładce Manuskrypt 2 znajduje się inny niekompletny manuskrypt. Oba można ściągnąć w formacie PDF klikając na ikonę otwartej książki – „ściągnij plik”.

W zakładce AUDIO znajduje się  kilka wersji recytacji Gity. Podzielone są one na rozdziały, nie wszystkie wersje są kompletne, ale dają przegląd różnych form inkantacji tekstu. By móc jednocześnie słuchać i przeglądać stronę należy otworzyć jedną z zakładek w nowej karcie.

W zakładce O PROJEKCIE odnajdziemy:
kilka słów na temat przygotowania tekstu w niniejszej prezentacji;
pełną listę polskich tłumaczeń Gity, ich autorów i daty wydania;
dane bibliograficzne sanskryckich komentarzy zamieszczonych na stronie oraz ich tłumaczeń na język angielski;
skróty przyjęte w tekście (najeżdżając myszką na skrót gramatyczny podczas czytania  analizy gramatycznej wyświetla się jego rozwinięcie);
schemat gramatyki sanskryckiej przygotowany wg indyjskiej tradycji gramatycznej;
zasady pisowni i wymowy;

Część materiałów, m.in. wybrane tłumaczenia i komentarze w formacie PDF zamieszczone są w zakładce DO POBRANIA. Osoby zainteresowane zapraszamy do zamieszczenia swoich opinii oraz wymienienia poglądów na stronie FORUM.

Prosimy o kontakt w przypadku znalezienia błędów w tekście pod adres:
a.babkiewicz@uw.edu.pl